Trygt tilbake på jobben takket være Philips UV-C Upper-Air

Forte Partners

Kontorbygget til Forte Partners

București i Romania

Under COVID-19-pandemien måtte Forte Partners raskt tilpasse seg for at leietakerne skulle føle seg trygge på at de kunne vende tilbake til kontorene.

På kontorene vårt har vi installert desinfiseringsarmaturer i den øvre delen av rommet helt oppe under taket av hensyn til folkene som jobber rundt i bygningen. Armaturene er montert i en høyde som hindrer at folk blir eksponert for UV-C-lyskilden. Den naturlige ventilasjonen i rommet gjør at den desinfiserte luften kan resirkuleres best mulig, og vi mener derfor at dette er den perfekte anvendelsen for kontorene våre og andre bygninger der folk oppholder seg.
– Stephen Burke, byggdirektør hos Forte Partners
Kundens utfordring for Forte Partners

Kundens utfordring

Under COVID-19-pandemien måtte Forte Partners tilpasse seg raskt, og de har derfor prøvd å finne mest mulig effektive fremgangsmåter og sikkerhetstiltak for at leietakerne skal føle seg trygge på at de kan vende tilbake til kontorene. De har økt fokus på renslighet, og hovedmålet har vært at brukerne av bygningen skal kunne konsentrere seg om vanlige gjøremål uten å måtte bekymre seg for helseproblemer på kontoret.

Konseptet og løsningen

Forte Partners er en nyskapende eiendomsutvikler, og de trengte en revolusjonerende, effektiv løsning for hovedkvarteret. De ble derfor den første partneren som tok i bruk UV-C-løsningen på hovedkontoret sitt ved å installere seks Philips UV-C Upper Air-desinfeksjonsarmaturer i kontorlokaler og på møterom. Forte Partners er blitt banebrytende innen UV-C-luftdesinfisering, og de har også tatt i bruk teknologien for leietakerne sine for å bevise at det er mulig å skape et trygt miljø der folk kan bo og jobbe.

Philips Upper-Air-utstyret er laget for å rense luften ved å nøytralisere alle mikroorganismer, virus og bakterier. Teknologien er blitt brukt til desinfisering i over 35 år. I 2020 kunne vi teste og sertifisere enhetene for generell bruk i samarbeid med University of Boston. 

UV-C-strålen styres av reflektorer og rasterfilteret. Dermed kan luften i rommet desinfiseres samtidig som den daglige virksomheten kan fortsette som før under området der enheten er aktiv. 

UV-C Upper Air-armaturer desinfiserer luften kontinuerlig. Luften strømmer opp mot de øvre luftlagene i rommet på grunn av den naturlige konveksjonen. Når den er blitt desinfisert av armaturene, strømmer den nedover igjen og blandes med de lavere luftlagene i kontorlokalene.

Dette betyr at de kan være i drift mens det er folk i rommet, slik at brukerne av bygningen er trygge og kan fokusere på de daglige oppgavene sine. Denne løsningen passer for alle lukkede miljøer der det trengs beskyttelse – både i kontorlokaler som i eksempelet med Forte Partners, men også på skoler, i butikker og til og med på fabrikker.

Relaterte prosjekter

Bosch

Finn ut hvordan Bosch skaper et produktivt arbeidsmiljø og sparer energi ved hjelp av kontorbelysning.

Sonepar

Sonepar Connect i Reims i Frankrike valgte Philips UV-C-armaturer til desinfisering av øvre luft for å rense luften i rommene sine for bakterier og virus.

Philips UV-C Upper Air

Mašinoprojekt Kopring a.d., et byggefirma i Beograd i Serbia, har valgt Philips UV-C-armaturer for øvre luft til desinfisering av møterommet