Trygghet for ansatte og besøkende

UV-C-lys hos Mašinoprojekt Kopring a.d. i Beograd i Serbia

UV-C-lys hos Mašinoprojekt Kopring a.d.

Beograd i Serbia

Livet har endret seg på grunn av koronaviruset, og vi må treffe tiltak for å beskytte oss under denne helsekrisen. Vi fokuserer på innendørsluften.

Kundens utfordring

Kundens utfordring

Livet har endret seg på grunn av de forebyggende tiltakene vi må treffe for å beskytte oss under den nåværende helsekrisen som er forårsaket av koronaviruset. Denne helsekrisen påvirker aktivitetene i rom som benyttes av mange. Vi er spesielt bekymret med tanke på innendørsluften. Dette er hovedgrunnen til at styret i Mašinoprojekt Kopring a.d. har bestemt at det skal monteres Philips UV-C-armaturer for øvre luft i møterommet.

Løsningen

Ettersom møterommet er et av rommene som brukes hyppigst, er Philips UV-C-desinfeksjonsarmaturer for øvre luft en ideell løsning som gir ekstra sikkerhet og beskyttelse mot patogener. Philips UV-C-armaturer for øvre luft gir kontinuerlig desinfeksjon av luften som strømmer gjennom de øvre delene av rommet som et resultat av naturlig konveksjon eller luftsirkulasjon. Dette sikrer også at den desinfiserte luften strømmer tilbake til den nedre delen av rommet og blandes med luften der. UV-C-strålen styres av reflektorer og rasterfilteret. Dermed kan luften i rommet desinfiseres samtidig som den daglige virksomheten kan fortsette som før under området der enheten er aktiv. Det er per nå ingen kjente patogener som er resistente overfor UV-C1. Philips har 35 års erfaring med UV-C-belysning og ekspertise på en rekke bruksområder.

Relaterte prosjekter

Bosch

Finn ut hvordan Bosch skaper et produktivt arbeidsmiljø og sparer energi ved hjelp av kontorbelysning.

Sonepar

Sonepar Connect i Reims i Frankrike valgte Philips UV-C-armaturer til desinfisering av øvre luft for å rense luften i rommene sine for bakterier og virus.