StoreRefresh – nye butikkløsninger med sirkulær belysning

Forny butikken din med minimale kostnader

Forny butikken din med minimale kostnader

En av grunnene til at kunder foretrekker å handle i fysiske butikker, er at de ønsker å ta og kjenne på varene. 82 % av generasjon Y går i butikker så lenge butikken er interaktiv og aktuell. For å forbli konkurransedyktig er det viktig at du fornyer deler av butikken din regelmessig med virkningsfulle endringer med liten miljøpåvirkning samtidig som du fokuserer på færrest mulig forstyrrelser og lave kostnader.

I stedet for å pusse opp butikken fullstendig hvert syvende til tiende år, kan du benytte infrastrukturen vi har utviklet. Den er fleksibel nok til at du kan oppnå forskjellige konfigurasjoner og innstillinger i butikken. Med sirkulær belysning fra Philips kan du fornye butikken og gi kundene forskjellige opplevelser ved hjelp av armaturene våre som er tilpasset sirkulær økonomi.

Fordelene omfatter fleksibilitet og bærekraft

Fordelene omfatter fleksibilitet og bærekraft
Oppdatert

Sørg for at butikken din står i stil med merkevaren din, markedsføringsstrategien og trender. Skap engasjerende, inspirerende og fleksible områder som enkelt kan oppdateres for en rekke aktiviteter, for eksempel sesongbegivenheter eller kampanjer.

Fortsett å tiltrekke deg kunder

Gjør butikken din interessant for både nåværende og nye kunder ved å oppdatere deler av butikkonseptet med jevne mellomrom. Du kan gjøre endringer uten å måtte tenke på levetiden til belysningsprosjektet.

Reduser kostnadene

Du kan gjøre mindre og gradvise endringer i konseptet og tilpasse belysningen ved hjelp av den sirkulære infrastrukturen vår. Ved å oppgradere og gjenbruke deler av belysningsløsningen kan du gjøre effektive endringer samtidig som du holder kostnader og driftsforstyrrelser til et minimum.

Optimaliser ressursene dine

Vi gir butikkeiere fleksibilitet til å tilpasse belysningen raskt i tråd med endringer i butikkonseptet samtidig som de kan dra full nytte av belysningsinstallasjonens levetid.

Oppnå maksimal ressursutnyttelse med sirkulær belysning

Oppnå maksimal ressursutnyttelse med sirkulær belysning

Vi vet at du ønsker å få en mest mulig bærekraftig butikk ved å skape fleksible butikkområder som gjør det mulig med enkle og raske oppdateringer med lavest mulig kostnader. Vi har utviklet en rekke armaturer for sirkulær økonomi slik at du kan nå bærekraftmålene for bedriften din. Disse armaturene er sertifisert med en produktdeklarasjon for miljøvern. Dette dokumentet gir en omfattende beskrivelse av miljøytelsen til armaturene for sirkulær økonomi, og vurderingene er bekreftet av et tredjepartsrådgivere for bærekraft.

Servicemerket gir enklere og raskere vedlikehold av LED-belysning

Ettersom LED-armaturer krever forskjellige prosesser, tenker vi alltid på vedlikeholdsvennligheten når vi designer nye produkter. Servicemerket er et QR-basert identifikasjonssystem som gir hver armatur en unik ID og tilgang til informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler. Ved å skanne QR-kodene på alle neste generasjons armaturer – som også kan brukes i Nord-Amerika – stolper og emballasje, har du enkel tilgang til informasjon om produktkonfigurasjonen, slik at du kan spare verdifull tid og forhindre feil.

Finn ut mer om produktdeklarasjonene våre for miljøvern

Utforsk belysningssystemene våre

GreenWarehouse

Interact Retail

Butikkbelysning – du finner det overalt. Tenk om det kunne brukes til å effektivisere bedriften, gi en bedre butikkopplevelse og generere data for dyptgående salgsanalyser? Med Interact Retail basert på intelligent LED-belysning kan du gjøre dette og mye mer. Skap flotte og fleksible butikkområder, oppmuntre til forskjellige typer kundeatferd ved hjelp av soneinndeling og lag med lys, og gi kundene stedsbaserte tilbud på smarttelefonen via butikkappen. Dette kalles smart detaljhandel.

Referanseprosjekter

Schiphol lufthavn

Schiphol lufthavn velger sirkulær belysning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med det lokale kundesenteret hvis du har spørsmål eller forespørsler.