Skap effektive og levende byer

Høydepunkter

Reduser energiforbruket og øk sikkerheten på veiene i byen din

Byer har komplekse transportinfrastrukturer. Derfor er det nødvendig med forskjellige typer belysning for å sikre at trafikken flyter jevnt, folk føler seg trygge og byene oppnår besparelser. Philips LED-gatebelysning er et kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ for dagens byer. I tillegg kan du sikre at byen din er IoT-aktivert med våre intelligente lysarmaturer, som i kombinasjon med Interact City gjør at du han utnytte kraften i smartteknologi.

Reduser kostnadene

Reduce energy use by up to 50% with efficient LED lighting and dedicated optics for any application

Reduce maintenance costs with IoT-ready, serviceable luminaires

Modular components and digital maintenance tools enable lightning-fast maintenance operations

Skap en enda bedre opplevelse

Gi gatene et bedre estetisk uttrykk og varsom belysning av omkringliggende områder

Eliminer lysinntrenging, slik at den offentlige belysningen kommer innbyggerne til gode

Benytt det siste innen belysningsteknologi, slik at både kjørende og fotgjengere føler seg trygge, komfortable og ikke isolerte

Øk bærekraften

Reduser CO2-utslippene for en mer miljøvennlig og bærekraftig by

Bevar nattehimmelen og beskytt flaggermus ved hjelp av spesielle lysprofiler for flaggermus

Gjør bybelysningen fremtidssikker med en oppgraderbar infrastruktur

Interact, oppdag intelligent belysning

Oppdag intelligent belysning

Hvordan kan du gjøre byen smartere og mer trivelig? Interact City-programvaren for IoT-belysning fungerer sammen med de intelligente armaturene våre og gir deg en robust infrastruktur som kan forbedre tjenestene i byen, gi innbyggerne økt sikkerhet, forskjønne offentlige plasser, engasjere innbyggerne og oppmuntre til samfunnsmessig stolthet. Interact City reduserer også energikostnadene og gir økt effektivitet slik at du kan reinvestere oppsparte midler i nye og smarte byprosjekter.

Belysningstjenester

Belysningstjenester håndteres av Signify. Vi tar oss av belysningen, du tar vare på bedriften. Du finner mer informasjon om disse tjenestene på selskapets nettside.

Levetidstjenester

Bedriften din fortjener en belysning som holder lenge. Med hjelp fra kundestøtten vår kan du forlenge levetiden til belysningssystemet ditt. Les mer her.

Prosjekttjenester

Vi utvikler belysningsløsninger som er tilpasset din virksomhets behov, i tråd med tydelige ytelsesindikatorer. Les mer om mulighetene dine her.

Profesjonelle belysningstjenester

Vi har satt oss som mål å forene behovene dine med kunnskapen vår, for å tilby deg skreddersydd belysning som øker verdien til bedriften din. Les mer her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt dersom du har spørsmål eller forespørsler.