Skap effektive og levende byer

Reduser energiforbruket og øk sikkerheten på veiene i byen din

Byer har komplekse transportinfrastrukturer. Derfor er det nødvendig med forskjellige typer belysning for å sikre at trafikken flyter jevnt, folk føler seg trygge og byene oppnår besparelser. Philips LED-gatebelysning er et kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ for dagens byer. I tillegg kan du sikre at byen din er IoT-aktivert med våre intelligente lysarmaturer, som i kombinasjon med Interact City gjør at du han utnytte kraften i smartteknologi.

Reduser kostnadene

Reduser energiforbruket med opptil 50 % ved hjelp av effektiv LED-belysning og spesialoptikk for alle bruksområder

Reduser vedlikeholdskostnadene med IoT-klare armaturer som kan repareres

Modulkomponenter og digitale vedlikeholdsverktøy gir lynraskt vedlikehold

Skap en enda bedre opplevelse

Gi gatene et bedre estetisk uttrykk og varsom belysning av omkringliggende områder

Eliminer lysinntrenging, slik at den offentlige belysningen kommer innbyggerne til gode

Benytt det siste innen belysningsteknologi, slik at både kjørende og fotgjengere føler seg trygge, komfortable og ikke isolerte

Øk bærekraften

Reduser CO2-utslippene for en mer miljøvennlig og bærekraftig by

Bevar nattehimmelen og beskytt flaggermus ved hjelp av spesielle lysprofiler for flaggermus

Gjør bybelysningen fremtidssikker med en oppgraderbar infrastruktur

Interact, oppdag intelligent belysning

Oppdag intelligent belysning

Hvordan kan du gjøre byen smartere og mer trivelig? Interact City-programvaren for IoT-belysning fungerer sammen med de intelligente armaturene våre og gir deg en robust infrastruktur som kan forbedre tjenestene i byen, gi innbyggerne økt sikkerhet, forskjønne offentlige plasser, engasjere innbyggerne og oppmuntre til samfunnsmessig stolthet. Interact City reduserer også energikostnadene og gir økt effektivitet slik at du kan reinvestere oppsparte midler i nye og smarte byprosjekter.

Belysningstjenester

Belysningstjenestene administreres av Signify. Vi tar oss av belysningen din, slik at du kan ta vare på virksomheten din. Finn mer informasjon om disse tjenestene på nettstedet vårt.

Profesjonelle tjenester

Vi gir tilrettelagt støtte fra starten av, og har satt oss som mål å forene dine behov med vår kunnskap, slik at du får den beste løsningen som også øker din bedrifts verdi.

Levetidstjenester

Bedriften din fortjener en belysning som holder lenge. Fra forebygging av problemer til rask fjernassistanse – med hjelp fra vår kundestøtte kan du forlenge levetiden til belysningssystemet ditt.

Prosjekttjenester

Vi utvikler belysningsløsninger som er tilpasset din virksomhets behov, i tråd med tydelige ytelsesindikatorer.

Tjenester for UV-C-desinfisering

UV-C-lys er et kjent desinfeksjonsmiddel for luft, vann og overflater. For å bidra til å sikre effektivitet og riktig bruk tilbyr vi UV-C-tjenester for prosjektutforming, planlegging, montering, drift og vedlikehold.

Høydepunkter

Vil du vite mer?

Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt dersom du har spørsmål eller forespørsler.