Få maksimal fiskeproduksjon med LED-belysning

Laks

Nyskapende havbruksbelysning

I følge FN er nesten 90 % av verdens havfiskebestander nå fullt utnyttet, overutnyttet eller utarmet. Det trengs en fornuftig politikk for å bevare fiskebestandene i kombinasjon med ansvarlig oppdrett. Med LED-belysningen vår kan du skape de spesifikke belysningsforholdene som kreves for å optimalisere fiskens utvikling og velferd, redusere produksjonskostnadene og øke inntektene.

Tilbudet vårt innen havbruksbelysning er bygget på en tradisjon for nyskapning innen belysning som understøtter kundenes behov. Lys har vist seg å være et viktig verktøy for å forbedre fiskeproduksjonen og beskytte dyrevelferden.

Havbruksbelysningen fra Philips oppfyller de spesifikke behovene til fiskeklekkerier og vekstanlegg på land eller til sjøs, og den er utviklet i nært samarbeid med ledende universiteter og institusjoner. Belysningen vår omfatter de mest avanserte LED-brikkesettene og lysstyring av førsteklasses materialer som sikrer holdbarhet under de tøffeste forhold.

Ta havbruksanlegget et skritt videre

Lys påvirker fisken i alle faser av livssyklusen og kan brukes til å kontrollere overlevelse for egg og larver, manipulere smolttiden, kontrollere modningen i vekstfasen og optimalisere yngelen.

Lyset påvirker fisken på mange måter, og det må tas hensyn til flere elementer: intensitet og fordeling, lyskvalitet i form av spektralsammensetning og fotoperioder med daglige og sesongmessige sykluser.

Philips havbruksbelysning er basert på forskningsresultater og bruksundersøkelser for at du skal få lys som passer perfekt til fisken din!

Lys oppfattes av spesifikke fotoreseptorer som påvirker fysiologien gjennom nevroner og signalbaner. 

laks

Fordeler ved havbruksbelysning fra Philips

Optimalisert intensitet av blått og grønt lys med en retningsbestemt lyskjegle

Raskere vekst og kortere produksjonstid

Høy energieffektivitet for mer kostnadseffektiv produksjon

Simulert soloppgang og solnedgang for å redusere stress

Velg din vekstmåte

Havbasert akvakultur

Philips Lighting Aquaculture leverer nyskapende løsninger for havbruksnæringen

Landbasert akvakultur

Philips Lighting Aquaculture leverer nyskapende løsninger for havbruksnæringen

Philips Seacage 340 W

Philips Seacage 340 W

Philips Seacage 680 W

Philips Seacage 680 W

Philips Seacage 125 W

Philips utklekking 125 W

Philips Seacage 250 W

Philips utklekking 250 W

Philips Seacage 340 W

Philips utklekking 340 W

Nyheter

Signify og ScaleAQ samarbeider om bærekraftig oppdrett

Signify og ScaleAQ går sammen om bærekraftige oppdrettsløsninger for å optimalisere fôrutnyttelsen og bidra til å løse matutfordringene verden står overfor.

Svaberget Smolt med optimale vekstforhold

Svaberget har valgt Philips lys med patentert lysspekter for landbasert oppdrett og settefiskanlegg. De er optimalisert for laks, som gir økt fiskehelse og -velferd, samt redusert kjønnsmodning

Signify hjelper Havlandet fiskeoppdrettsanlegg med å skape bedre vilkår for laksen

Enhetlig lysfordeling i tanken forsinker kjønnsmodningen og øker størrelsen på utbyttet, øker vekstraten og gir høyere food conversion ratio.

Forskningsprogrammer

PhD-program ved universitetet i Stirling

Målet med programmet er å forstå virkningen av forskjellige lysforhold på fysiologien til atlanterhavslaks. Det endelige målet er å identifisere lysstrategier som øker vekst og utvikling hos ungfisk og gir vellykket tilvekst. Prosjektet gjennomføres i et spesielt laboratorium med kontrollert LED-belysning levert av Philips Lighting Aquaculture.

Postdoktorprogram ved universitetet i Bergen

I dette programmet studeres de nevrale aktiverings- og fotoreseptorelementene i hjernen på atlanterhavslaks etter stimulering med smalbånds-LED-lys med forskjellige bølgelengder. Analyse har avdekket at spesifikke hjerneregioner aktiveres under forskjellige lysintensiteter og -farger og gir ulik respons. Disse regulerende effektene av lys brukes til å kontrollere produksjonen når det gjelder forsinket modning og vekststimulering.

Forskningsstudier av fiskearter

Hos ulike forskningsinstitusjoner og kunder gjennomføres det studier av lysets påvirkning på laks, ørret, tilapia, ål og annen fisk. Målet er å identifisere optimale belysningsløsninger for disse artene.

Kontakt oss i dag

Vi er til stede i hele verden, så vi kan hjelpe deg uansett hvor du er

Kontakt medlemmene i teamet vårt

Trenger du mer informasjon? Eller en belysningsplan? Kontakt oss i dag!

Norge
Steinar Grønnerud – Landbaserte anlegg
E-post: steinar.gronnerud@signify.com
Tlf.: +47 480 40 995

Roar Ristesund – Sjøbaserte anlegg
E-post: roar.ristesund@signify.com
Tlf.: +47 976 53 094

Andre land
E-post til: aquaculture@signify.com

Kontakt Philips Lighting

Lurer du på hva Philips Aquaculture-belysning kan gjøre for deg? Vi hjelper deg gjerne. Bruk skjemaet vårt til å sende inn forespørselen din.