Modernisering av belysningssystemet

Philips-fabrikken i Pila i Polen

Philips-fabrikken i Pila i Polen

42 % energibesparelser og bedre arbeidsforhold for de ansatte etter modernisering med Pacific LED!

Philips-fabrikken i Pila i Polen
Driften av Signify Lighting Polen som en del av selskapets internasjonale struktur innebærer at hvis vi ønsker å være et eksempel for andre organisasjoner, må vi bevise at vi ikke bare produserer produkter av høy kvalitet, men også håndterer kostnadene effektivt.
– Marek Huzarewicz, administrerende direktør i Philips lighting Poland SA
Philips-fabrikken i Pila i Polen

Kundens utfordring

Målet med moderniseringen var å øke fabrikkens arbeidseffektivitet, noe som ikke bare resulterte i konkrete økonomiske fordeler knyttet til driften, men også bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Riktig belysning

Den nye belysningsinstallasjonen omfattet Pacific LED WT460C-armaturer som erstattet de tidligere tradisjonelle løsningene. Kvaliteten på det nye produktet og den høye belysningseffektiviteten gjør det mulig med drift hele døgnet, 49 uker i året uten nedetid knyttet til teknologien. Den nye løsningen oppnår besparelser på rundt 58 % sammenlignet med energiforbruket til de gamle armaturene. I tillegg ga Pacific LED WT460C-armaturene også bedre lyskvalitet på de forskjellige arbeidsstasjonene.

Det er anslått at investeringen kommer til å gi avkastning i løpet av bare to år. Prosjektet gir ikke bare økonomiske fordeler, men er også miljømessig positivt med en reduksjon av CO2-utslippet til atmosfæren.

Blendingseffekter er svært ugunstig for menneskeøyne, og dette ble redusert med de nye armaturene. Samtidig ga de økt belysningsintensitet og mer enhetlig fargetemperatur.

Relaterte prosjekter