Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Maksimer fiskeproduksjonen
  med LED-belysning

  Innovativ havbruksbelysning

  I følge FN er nesten 90 % av verdens havfiskebestander nå fullt utnyttet, overutnyttet eller utarmet. Det er behov for en fornuftig politikk for å bevare fiskebestandene, kombinert med ansvarlig oppdrett. Med LED-belysning hjelper vi kundene med å få de spesifikke lysforholdene som trengs for å optimalisere fiskens utvikling og velferd, redusere produksjonskostnadene og øke inntektene.

  Vårt tilbud innen havbruksbelysning bygger på våre tradisjoner, der vi har blitt anerkjent for å sprenge grensene for belysning som understøtter kundenes behov. Lys har vist seg å være et viktig verktøy for å forbedre fiskeproduksjon og beskytte dyrevelferd.
  Laks

  Philips havbruksbelysning imøtekommer de spesifikke behovene til utklekkings- og voksesteder på land eller langs kysten, og er utviklet i nært samarbeid med ledende universiteter og institutter. Våre lys har de mest avanserte LED-brikkesettene og lysstyringen med de fineste materialene til marin bruk, noe som sikrer holdbarhet under de tøffeste forhold.

   

  Ta havbruksanlegget et skritt videre

  Lys påvirker alle livssyklusstadier av fisk og kan brukes som et styringsverktøy for å kontrollere overlevelse for egg og larver, manipulering av smolttid, modningskontroll i voksefasen og optimalisering av yngel.

  Lysets påvirkning på fisk er kompleks, og det er flere elementer som må tas i betraktning: intensitet og fordeling, kvaliteten på lyset uttrykt i spektral sammensetning og fotoperioder med daglige og sesongmessige sykluser.

  Philips Aquaculture Lighting er fokusert på å frigjøre potensialet i belysning for å kombinere resultater fra forskning og bruksstudier til nytte for deg: et lys som er perfekt for fisken din!
  Lys oppfattes av spesifikke fotoreseptorer som påvirker fysiologi gjennom nevroner og signalbaner.
  laks

  Fordeler ved Philips Aquaculture Lighting

  Lysikon

  Optimalisert lysintensitet med direkte lysstrålespredning nedover

  Fiskeikon

  Fremskyndet vekst og kortere produksjonstider

  energiikon

  Svært energieffektiv, gir mer kostnadseffektiv produksjon

  Måneikon

  Simulator for soloppgang og solnedgang for å redusere stress

  Velg din vekstmåte

  Havbasert akvakultur

  Philips Seacage 340W

  Philips Seacage 340W

  Philips Seacage 400W

  Philips Seacage 400W

  Philips Seacage 680W

  Philips Seacage 680W

  Landbasert akvakultur

  Philips Seacage 125W

  Philips utklekking 125W

  Philips Seacage 250W

  Philips utklekking 250W

  Philips Seacage 340W

  Philips utklekking 340W

  Referanseprosjekter

  Lingalaks

  Lingalaks

   

  Lingalaks begynte nylig å bruke Philips LED-belysning for å produsere laks på en ny og mer bærekraftig måte. I tillegg til forbedret lakseproduksjon ser Lingalaks potensialet for å redusere antall lusbehandlinger.

  Gildeskål forskningsstasjon

  Gildeskål forskningsstasjon

   

  GIFAS var det første stedet som dokumenterte fordelene med den intelligente Philips Lighting Aquaculture LED-løsningen for lakseindustrien. I samarbeid med Lerøy Seafood gjorde Philips det klart at riktig LED-belysningsteknologi økte vekst og fiskevelferd, samtidig som produksjonskostnadene ble redusert og grunnlaget legges for bærekraftig utvikling av lakseindustrien.

  Sjøtroll Havbruk

  Sjøtroll Havbruk

   

  Philips' innovative LED-løsning ble installert på Sjøtroll Havbruk for å kontrollere parr-smolttransformasjon og forbedre overlevelsesraten for atlantisk laks etter overføring til sjø.

  Nyheter

  Signify og ScaleAQ samarbeider om bærekraftig oppdrett

  Signify og ScaleAQ samarbeider om bærekraftig oppdrett

   

  Signify og ScaleAQ går sammen om bærekraftige oppdrettsløsninger for å optimalisere fôrkonvertering og bidra til matutfordringene verden står overfor.

  Australis Seafoods

  Australis Seafoods velger Signify som hovedleverandør for LED-belysning for havbruksanlegg

   

  Signify er valgt som hovedleverandør av LED-undervannsbelysning for de havbaserte oppdrettsanleggene til Australis Seafoods i Chile.

  LED-belysning til havbruk som optimaliserer vekstresultater og forbedrer fiskevelferden

  LED-belysning til havbruk som optimaliserer vekstresultater og forbedrer fiskevelferden

   

  Signifys nye Seacage 340W fiskebelysning bidrar til å optimalisere vekstresultatene, samtidig som behovet for lusebehandling reduseres med opptil 50 %.

  Forskningsprogrammer 

  Universitetet i Stirling PhD


  PhD-program ved universitetet i Stirling

  Målet med programmet er å forstå virkningen av forskjellige lysforhold på fysiologien til atlantisk laks. Det endelige målet er å identifisere lysstrategier som øker vekst og utvikling i ungdomsfasen og vellykket voksende fase. Prosjektet gjennomføres i et spesielt laboratorium med kontrollert LED-belysning levert av Philips Lighting Aquaculture.
  Postdok ved universitet i Bergen


  Postdoktorprogram ved universitetet i Bergen

  Dette programmet studerer nevrale aktiverings- og fotoreseptorelementene i hjerne på atlantisk laks etter stimulering med smalbånds-LED-lys med forskjellige bølgelengder. Analyse avdekker at spesifikke hjerneregioner aktiveres under forskjellige lysintensiteter og farger og gir ulik respons. Disse regulerende effektene av lys brukes til å kontrollere produksjonen når det gjelder forsinket modning og vekststimulering.
  Forskning ved universiteter


  Forskningsstudier av fiskearter

  På forskjellige forskningsinstitutter og kunder gjennomføres det studier om påvirkning av lys på laks, ørret, tilapia, ål og annen fisk. Målet er å identifisere optimale belysningsløsninger for disse artene.

  Kontakt oss i dag


  Via vårt globale fotavtrykk kan vi betjene deg uansett hvor du er basert

  Kontakt medlemmene i teamet vårt

  Mer informasjon? Eller trenger du en belysningsplan? Kontakt oss i dag!

   

  Norge

  Steinar Grønnerud

  Tlf. +47 480 40 995

  Roar Ristesund

  Tlf. +47 97 65 30 94

   

  Chile

  Tomás Lira

  Telefon: +56 9 6822 2456

   

  Andre land

  Jan Peter Meeuwse

  Tlf. +31 611714299

  Kontakt Philips Lighting

   

   

  Er du nysgjerrig på hva Philips Aquaculture-belysning kan bety for deg? Vi er her for å hjelpe. Bruk skjemaet vårt for å sende inn forespørselen din.

  Abonner på nyhetsbrev eller webinar

   

  Interessert i å holde deg oppdatert på den siste utviklingen? Abonner på vårt nyhetsbrev og/eller invitasjoner til å bli med på webinarer. Registrer deg nedenfor