Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Optimalisert

  LED-belysning 

  til fiskeoppdrett

  LED teknologi     |     Løsninger  |     Referanseprosjekter     |     Forskningsprogrammer     |    Kontakt oss    

  Innovativ belysning 
  designet for fisk

  Belysning er et virkningsfullt verktøy for å forbedre produksjonen og vilkårene innenfor fiskeoppdrett

   

  • LED-teknologi gir muligheten til å skape spesifikke belysningsforhold som er optimalisert for fiskens biologi og miljøet den utvikles i
   
  • Løsninger med Philips LED-belysning gir nye muligheter for å øke avkastningen og redusere produksjonskostnadene
   
  • Philips LED-belysning støtter utviklingen av bærekraftig fiskeoppdrett
  Aquaculture lighting innovation

  Det beste innen                                            LED-teknologi    

     

  • Philips Lighting Aquaculture har dyptgående kunnskap om fiskens fysiologi og utvikling
  • Philips har markedsledende ekspertise innenfor design, utvikling og produksjon av avanserte belysningssystemer
  • Vi bruker også erfaringen vår for å få flere innovasjoner ut på markedet
  • Philips samarbeider med ledende universiteter og forskningsinstitutter ved å finansiere doktorgrader og post-doc-prosjekter
  • Vi leverer den nyeste utviklingen innenfor LED-teknologi til fordel for kundene våre

  Justerbare løsninger  for land og havbasert fiskeoppdrett


  Løsninger fra Philips Lighting Aquaculture er spesialutviklet for 

   

  • Landbasert fiskeoppdrett av laks, ørret, tilapia
  • Havbasert fiskeoppdrett av laks, torsk og andre fiskearter

  Landbasert fiskeoppdrett

  Hatchery lighting

  Havbasert fiskeoppdrett

  Improved development hatchery
  Improved smoltification
  Improved development sea cage
  Improved growth salmon
  Improved sustainiability salmon

  Optimaliserte lysforhold bedrer produksjonen og forholdene innen fiskeoppdrett

   

  Ved å kombinerer den seneste forskningen og kunnskapen innenfor miljøstyring, kan vi tilby kostnadseffektive løsninger i høykvalitet:

   

  • Optimalisert lysspekter laget etter fiskens biologi og lysfølsomhet
  • Optimalisert lysintensitet og fordeling gir den beste belysningen for fisken
  • Simulering av solnedgang og soloppgang som reduserer stress
  • Planlegging av belysning slik at man optimerer fotoperioden

  Enkel å ta i bruk på alle måter   

   

  Philips Lighting Aquaculture belysningsløsning:

   

  • Enkel installering og vedlikehold
  • Enkel og sikker drift
  • Enkel overvåkning og styring i forhold til ønsket bruksområde

   Maksimer din produksjon av laks  

  Landbasert LED-belysning leverer:

   
  • Økt tilvekst
  • Lavere fôrfaktor
  • Redusert stress
  • Bedre smoltifisering
  • Redusert dødelighet ved utsett i sjø
  • Høyere energieffektivitet
  • Referanseprosjekter

  Havbasert LED-belysning gir:  

   
  • Økt tilvekst
  • Lavere fôrfaktor
  • Mindre kjønnsmodning
  • Redusert dødlighet
  • lavere påslag av lakselus
  • Høyere energieffektivitet
  For mer informasjon om lysløsningene våre vennligst ta kontakt. 

  Referanseprosjekter

  Lys fremtid for aquaculture

  Philips Lighting Aquaculture sponser forskningsprogrammer for å sikre fordeler for våre kunder, ved å kombinere de siste utviklingene i LED- teknologi med forskningsresultater i fiskefysiologi.

  University of Striling PhD


  Doktorgradsprogram ved Universitet i Stirling

   

  Formålet med dette programmet er å forstå hvilken påvirkning forskjellige lysforhold har på den atlantiske laksens fysiologi. Det endelige målet er å finne belysningsstrategier som øker vekst og utvikling i laksens tidlige utviklingsfase og som sikrer en fortsatt suksessfull vekstfase. Prosjektet utføres i et spesiallaboratorium med styrt LED-belysning fra Philips Lighting Aquaculture. 

  University of Bergen Postdoc


  Postdoc-program ved Universitetet i Bergen


  Postdoc-programmet studerer den neurale aktiveringen og fotoreseptor-elementene i hjernen til atlanthavslaksen etter å ha blitt stimulert med smalbåndet LED-belysning i forskjellige bølgelengder. Analysen viser at forskjellige deler av hjernen aktiveres ved forskjellig lysintensitet og at farger gir tydelige responser. Disse regulerende effektene fra lys brukes til å styre produksjonen når det gjelder forsinket modning og stimulering av vekst. 
  Research Universities


  Forskningsundersøkelser for fiskearter. 

   

  På forskjellige forskningsinstitutter og hos kunder, utføres undersøkelser for å se på hvilken påvirkning lys har på laks, ørret, tilapia, ål og andre fisk. Målet er å finne den optimale belysningsløsningen for disse artene. 

  Contact us

  Norway


  Roar Ristesund

  Phone: +47 97 65 30 94

   

  Steinar Grønnerud

  Phone: +47 480 40 995

  Chile


  Tomas Lira

  Phone: +56 9 6822 2456

  AUS/NZ


  Rainier Mols

  Phone: +31654716732

  Canada and Scotland


  Rainier Mols

  Phone: +31654716732

  Other countries


  Jan Peter Meeuwse

  Phone: +31 611714299

  Got a question

   

  We’re always happy to hear from you.