Flere brands fra

Optimalisert

LED-belysning 

til fiskeoppdrett

LED teknologi     |     Løsninger  |     Referanseprosjekter     |     Forskningsprogrammer     |    Kontakt oss    

Innovativ belysning 
designet for fisk

Belysning er et virkningsfullt verktøy for å forbedre produksjonen og vilkårene innenfor fiskeoppdrett

 

 • LED-teknologi gir muligheten til å skape spesifikke belysningsforhold som er optimalisert for fiskens biologi og miljøet den utvikles i
 
 • Løsninger med Philips LED-belysning gir nye muligheter for å øke avkastningen og redusere produksjonskostnadene
 
 • Philips LED-belysning støtter utviklingen av bærekraftig fiskeoppdrett
Aquaculture lighting innovation

Det beste innen                                            LED-teknologi    

   

 • Philips Lighting Aquaculture har dyptgående kunnskap om fiskens fysiologi og utvikling
 • Philips har markedsledende ekspertise innenfor design, utvikling og produksjon av avanserte belysningssystemer
 • Vi bruker også erfaringen vår for å få flere innovasjoner ut på markedet
 • Philips samarbeider med ledende universiteter og forskningsinstitutter ved å finansiere doktorgrader og post-doc-prosjekter
 • Vi leverer den nyeste utviklingen innenfor LED-teknologi til fordel for kundene våre

Justerbare løsninger  for land og havbasert fiskeoppdrett


Løsninger fra Philips Lighting Aquaculture er spesialutviklet for 

 

 • Landbasert fiskeoppdrett av laks, ørret, tilapia
 • Havbasert fiskeoppdrett av laks, torsk og andre fiskearter

Landbasert fiskeoppdrett

Hatchery lighting

Havbasert fiskeoppdrett

Improved development hatchery
Improved smoltification
Improved development sea cage
Improved growth salmon
Improved sustainiability salmon

Optimaliserte lysforhold bedrer produksjonen og forholdene innen fiskeoppdrett

 

Ved å kombinerer den seneste forskningen og kunnskapen innenfor miljøstyring, kan vi tilby kostnadseffektive løsninger i høykvalitet:

 

 • Optimalisert lysspekter laget etter fiskens biologi og lysfølsomhet
 • Optimalisert lysintensitet og fordeling gir den beste belysningen for fisken
 • Simulering av solnedgang og soloppgang som reduserer stress
 • Planlegging av belysning slik at man optimerer fotoperioden

Enkel å ta i bruk på alle måter   

 

Philips Lighting Aquaculture belysningsløsning:

 

 • Enkel installering og vedlikehold
 • Enkel og sikker drift
 • Enkel overvåkning og styring i forhold til ønsket bruksområde

 Maksimer din produksjon av laks  

Landbasert LED-belysning leverer:

 
 • Økt tilvekst
 • Lavere fôrfaktor
 • Redusert stress
 • Bedre smoltifisering
 • Redusert dødelighet ved utsett i sjø
 • Høyere energieffektivitet
 • Referanseprosjekter

Havbasert LED-belysning gir:  

 
 • Økt tilvekst
 • Lavere fôrfaktor
 • Mindre kjønnsmodning
 • Redusert dødlighet
 • lavere påslag av lakselus
 • Høyere energieffektivitet
For mer informasjon om lysløsningene våre vennligst ta kontakt. 

Referanseprosjekter

Lys fremtid for aquaculture

Philips Lighting Aquaculture sponser forskningsprogrammer for å sikre fordeler for våre kunder, ved å kombinere de siste utviklingene i LED- teknologi med forskningsresultater i fiskefysiologi.

University of Striling PhD


Doktorgradsprogram ved Universitet i Stirling

 

Formålet med dette programmet er å forstå hvilken påvirkning forskjellige lysforhold har på den atlantiske laksens fysiologi. Det endelige målet er å finne belysningsstrategier som øker vekst og utvikling i laksens tidlige utviklingsfase og som sikrer en fortsatt suksessfull vekstfase. Prosjektet utføres i et spesiallaboratorium med styrt LED-belysning fra Philips Lighting Aquaculture. 

University of Bergen Postdoc


Postdoc-program ved Universitetet i Bergen


Postdoc-programmet studerer den neurale aktiveringen og fotoreseptor-elementene i hjernen til atlanthavslaksen etter å ha blitt stimulert med smalbåndet LED-belysning i forskjellige bølgelengder. Analysen viser at forskjellige deler av hjernen aktiveres ved forskjellig lysintensitet og at farger gir tydelige responser. Disse regulerende effektene fra lys brukes til å styre produksjonen når det gjelder forsinket modning og stimulering av vekst. 
Research Universities


Forskningsundersøkelser for fiskearter. 

 

På forskjellige forskningsinstitutter og hos kunder, utføres undersøkelser for å se på hvilken påvirkning lys har på laks, ørret, tilapia, ål og andre fisk. Målet er å finne den optimale belysningsløsningen for disse artene. 

Contact us

Norway


Roar Ristesund

Phone: +47 97 65 30 94

 

Steinar Grønnerud

Phone: +47 480 40 995

Chile


Tomas Lira

Phone: +56 9 6822 2456

AUS/NZ


Rainier Mols

Phone: +31654716732

Canada and Scotland


Rainier Mols

Phone: +31654716732

Other countries


Jan Peter Meeuwse

Phone: +31 611714299

Got a question

 

We’re always happy to hear from you.