Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Vilkår for bruk

  Vilkår for bruk

   

  Dette nettstedet ("nettstedet") tilbys deg av Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Nederland ("Signify").

   

  Følgende vilkår for bruk gjelder for din tilgang til og bruk av dette nettstedet. Det kan også hende at bestemte vilkår gjelder for bestemte data og materialer og bestemt innhold og informasjon som dette nettstedet inneholder eller som er tilgjengelig gjennom det ("innhold"), og for bestemte data og materialer og bestemt innhold og informasjon du laster opp, sender inn og/eller offentliggjør på nettstedet ("brukerinnhold") eller transaksjoner som utføres via dette nettstedet. Slike vilkår kan komme i tillegg til disse vilkårene for bruk, eller, der det er uttrykkelig spesifisert, kan slike bestemte vilkår erstatte disse vilkårene for bruk.

  1. Godkjenning av vilkårene for bruk

   

  Ved å logge deg på eller bruke dette nettstedet godtar du vilkårene for bruk og alle vilkår som nettstedet inneholder eller henviser til, og alle eventuelle tilleggsvilkår på dette nettstedet. Hvis IKKE du godtar alle disse vilkårene, må du IKKE logge deg på eller bruke nettstedet.

  2. Endring av vilkårene

   

  Disse vilkårene for bruk kan når som helst endres av Signify. Endrede vilkår for bruk trer i kraft når de publiseres. Ved å fortsette å logge deg på eller bruke nettstedet etter en slik offentliggjøring, godtar du de endrede vilkårene. Vi anbefaler at du regelmessig leser gjennom gjeldende vilkår. Andre Signify-nettsteder kan ha sine brukervilkår som gjelder for disse nettstedene.

  Signify forbeholder seg retten til å avslutte eller foreta endringer eller oppdateringer når det gjelder nettstedet eller innholdet i nettstedet når som helst uten varsel. Signify forbeholder seg retten til å avvise eller avslutte tilgang for enhver person til nettstedet eller deler av nettstedet med umiddelbar virkning, uten varsel, når som helst, for en hvilken som helst grunn, etter eget skjønn.

  3. Retningslinjer for konfidensialitet

   

  Personlig informasjon som er oppgitt eller samlet inn i forbindelse med nettstedet, skal bare brukes i henhold til Signifys retningslinjer for konfidensialitet, og disse vilkårene for bruk er underlagt retningslinjene for konfidensialitet slik de er fremlagt på dette nettstedet.

  4. Ansvarsfraskrivelser

   

  ALL INFORMASJON (INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER TEKST, BILDER, GRAFIKK, KOBLINGER OG ANNET MATERIALE) PÅ NETTSTEDET TILBYS "SOM DEN ER" OG "I DEN FORM DEN ER TILGJENGELIG". SIGNIFY OG DERES DATTERSELSKAPER, UNDERAVDELINGER, PARTNERE, LISENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV UTTRYKKELIG GARANTIER AV NOE SLAG OG FREMSTILLINGER AV DETTE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, BRUDD PÅ TREDJEPARTS RETTIGHETER, ELLER NÅR DET GJELDER DRIFTEN AV NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER BRUKERINNHOLD. Verken Philips eller deres datterselskaper, underavdelinger, partnere, lisensgivere eller leverandører garanterer eller gir fremstillinger av at (i) nettstedet oppfyller dine krav, (ii) nettstedet skal fungere uavbrutt, feilfritt eller sikkert, eller (iii) resultatene du får ved bruk av nettstedet (inkludert innhold og materiale som finnes på dette nettstedet) er korrekt, fullstendig, pålitelig eller på andre måter oppfyller dine krav.

   

  Dette er et offentlig nettsted. Hvis du velger å offentliggjøre brukerinnhold på nettstedet, kan du ikke forvente at dette brukerinnholdet er konfidensielt. Ikke offentliggjør konfidensiell informasjon her.

   

  Signify og deres datterselskaper, underavdelinger, partnere, lisensgivere, distributører eller leverandører er ikke ansvarlige for forstyrrelser eller brudd på Internett-tjenester, nettverkstjenester, vertstjenester eller tredjepartstjenester, og garanterer ikke at nettstedet eller tjenesten som gjør dette nettstedet tilgjengelig eller elektronisk kommunikasjon sendt fra Signify er fri for virus eller andre skadelige elementer.

  Hvis du laster ned eller på annen måte tilegner deg materiale ved bruk av dette nettstedet, er det etter eget skjønn og på egen risiko. Du har alene ansvar for eventuelle skader på datasystemet eller enheter eller tap av data som resultat av nedlasting av slikt materiale.

  5. Registrering

   

  Tilgang til visse områder av nettstedet og bruk av visse funksjoner i nettstedet kan kreve at du registrerer deg som bidragsyter. Registreringen er kostnadsfri.

  Når du registrerer deg, må du velge et unikt brukernavn og passord, og du må oppgi en unik, gyldig, oppdatert og verifiserbar e-postadresse. To like brukernavn og e-postadresser er ikke tillatt, så hvis navnet eller adressen du oppgir, allerede er i bruk, blir du bedt om å oppgi annen informasjon. Vi sender deg en bekreftelses-e-post med informasjonen du har registrert. Hvis innsendingen av denne informasjonen mislykkes, kan din tilgang eller bruk av områder eller funksjoner som krever denne typen registrering, avvises eller avsluttes. Du må oppdatere registreringen umiddelbart, slik at den er gyldig og korrekt. Du alene er ansvarlig for å sørge for at passordet er konfidensielt. Vi forbeholder oss retten til å endre brukernavnet ditt eller slette innholdet du har sendt inn til nettstedet, eller avvise eller avbryte registreringen din hvis du velger et brukernavn som etter vært skjønn er krenkende, umoralsk, grovt eller på annen måte upassende. Du er også ansvarlig for å begrense tilgangen til datamaskinen(e) du bruker. Du godtar ansvar for alle aktiviteter som skjer i din konto, under ditt brukernavn og/eller med bruk av ditt passord som skyldes din oppførsel, passivitet eller uaktsomhet. Hvis du oppdater mistenkelig eller uautorisert aktivitet i kontoen din ved bruk av ditt brukernavn og passord, må du kontakte oss umiddelbart via e-post til digital.marketing.support@signify.com. Vi kan etter eget skjønn stoppe registrering fra bestemte e-postleverandører eller Internett-leverandører.

  6. Bidragsyter

  Ved å sende inn brukerinnhold til nettstedet godtar du at materialet er passende, konstruktivt og relevant, og at det ikke inneholder elementer som kan være ulovlige eller på annen måte upassende for publikasjon, inkludert, men ikke begrenset til elementer som (1) kan være injurierende for andre fysiske eller juridiske personer, (2) kan være skadelige for personer eller eiendom eller på annen måte være krenkende eller sjikanerende for noen person eller organisasjon, (3) kan være brudd på noen persons juridiske rettigheter (inkludert rett til privatliv eller publisitet), (4) er pornografiske, obskøne, blasfemiske, vulgære, uanstendige eller truende, (5) er kulturelt, etnisk, eller på annen måte støtende, eller (6) antyder eller oppfordrer til ulovlige handlinger.

   

  Du skal gjøre det du kan for å søke etter og fjerne virus eller andre typer elementer som kan være smittsomme eller skadelige før du sender inn materiale. Du skal heller ikke sende kjedebrev, informasjon om pyramidespill, undersøkelser eller tiggerbrev via nettstedet. Du skal ikke forfalske brevhoder eller manipulere identiteter eller andre data for å skjule opprinnelsen til innhold eller brukerinnhold som sendes inn via nettstedet, eller manipulere din egen identitet når du bruker nettstedet. Du skal ikke forstyrre eller avbryte aktivitet på nettstedene, serverne eller nettverkene våre, eller utføre handlinger som gir unødvendig eller uproporsjonalt stor belastning på infrastrukturen vår.

   

  Du bekrefter og garanterer at brukerinnholdet du sender inn til nettstedet ikke krenker noen annens eiendomsrett, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerker eller patenter, eller noen form for taushetsplikt.

   

  Du anerkjenner og godtar at ideer, innlegg eller diskusjoner eller annet brukerinnhold du sender inn via nettstedet som ikke er underlagt immaterialrett, kan brukes av endre bidragsytere uten kompensasjon eller kreditering.

   

  Med dette gir du Signify og deres datterselskaper, underavdelinger og partnere en evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, ikke-eksklusiv, underlisensierbar og overførbar lisens som gjelder over hele verden, til å bruke, utføre vertstjenester for, reprodusere, modifisere, kopiere, lage avledede produkter av, offentlig utføre, offentlig vise, overføre, kommersielt utnytte og publisere brukerinnholdet du har sendt inn, i forbindelse med nettstedet, på andre Signify-nettsteder eller i annet markedsføringsmateriale eller PR-materiale for Signify og i alle medier, etter Signify eget skjønn.

   

  Du er alene ansvarlig for ditt eget brukerinnhold og konsekvensene av å sende det inn og/eller publisere det. Signify kan, men er ikke bundet til å gå gjennom og overvåke før og/eller etter innsending av brukerinnhold. Du anerkjenner imidlertid også at det er umulig for oss å gå gjennom alt brukerinnhold. Signify og deres datterselskaper, underavdelinger, partnere, lisensgivere, distributører og leverandører skal uten begrensninger ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten, kvaliteten eller gyldigheten for brukerinnhold som er lagt inn av tredjepart på nettstedet.

   

  Signify gir ikke sin tilslutning til noe brukerinnhold, inkludert meninger, anbefalinger eller råd som fremgår i dette, og Signify fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar og erstatningsansvar i forbindelse med brukerinnhold.

   

  Signify har enerett og -mulighet til å redigere og/eller fjerne meldinger eller annet brukerinnhold som er støtende, upassende eller på andre måter bryter disse vilkårene for bruk når som helst, for en hvilken som helst grunn, uten varsel eller samtykke og etter eget skjønn. Brukere som finner innsendt brukerinnhold som er støtende eller upassende, oppfordres til å kontakte Signify umiddelbart via e-post på digital.marketing.support@signify.com. Når vi mottar et slikt varsel, vil vi gjøre det mener er nødvendig, innen rimelig tid. Siden dette er en manuell prosess, kan vi kanskje ikke fjerne eller redigere brukerinnholdet umiddelbart.

  7. Ansvarsbegrensning

   

  IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SIGNIFY ELLER DERES DATTERSELSKAPER, UNDERAVDELINGER, PARTNERE, LISENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, UTILSIKTEDE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP SOM ER RESULTAT AV, OPPSTÅR I FORBINDELSE MED ELLER I TILKNYTNING TIL PÅLOGGING PÅ, BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å LOGGE PÅ ELLER BRUKE NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER BRUKERINNHOLDET, SELV OM SIGNIFY HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ RISIKOEN FOR AT EN SLIK SKADE ELLER ET SLIKT TAP KAN OPPSTÅ, BORTSETT FRA DER SKADEN ELLER TAPET OPPSTÅR SOM EN DIREKTE KONSEKVENS AV BEDRAGERI ELLER BEDRAGERSK URIKTIG FREMSTILLING FRA SIGNIFYS SIDE.

   

  I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, SKAL HELE ANSVARET TIL SIGNIFY OG DERES DATTERSELSKAPER, UNDERAVDELINGER, PARTNERE, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER FOR NOE KRAV I FORBINDELSE MED NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER BRUKERINNHOLDET, VÆRE BEGRENSET TIL DET STØRSTE AV BELØPET DU BETALTE OSS FOR Å BRUKE NETTSTEDET ELLER 50 (FEMTI) EURO.

   

  HVIS DU BOR I ET LAND ELLER I EN STAT SOM IKKE TILLATER NOEN AV DE FOREGÅENDE EKSKLUDERINGENE ELLER BEGRENSNINGENE AV ANSVAR, ELLER NOEN AV FRASKRIVELSENE AV GARANTIANSVAR I DEL 4 OVENFOR, GJELDER IKKE DISSE EKSKLUDERINGENE ELLER BEGRENSNINGENE FOR DEG, MEN BARE I EN SLIK GRAD DETTE IKKE ER TILLATT VED LOV. I SLIKE TILFELLER SKAL EKSKLUDERINGER ELLER BEGRENSNINGER BEGRENSES TIL DET SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV.

  8. Tredjepartsinnhold/-programvare

   

  Signify er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på noe nettsted som er eid av en tredjepart som er koblet til nettstedet via hyperkobling, enten en slik hyperkobling er opprettet av nettstedet eller av en tredjepart i samsvar med vilkårene for bruk. En kobling på nettstedet vårt er ikke en tilslutning til det andre nettstedet, og vi har ikke vurdert og gir ingen garanti for at innholdet på sider nettstedet inneholder kobling til, er nøyaktig, korrekt eller passende, og vi kan ikke holdes ansvarlig for dette.

   

  Programvare som er gjort tilgjengelig for nedlasting fra eller via dette nettstedet, er lisensiert i samsvar med gjeldende lisensavtale. Bortsett fra slik det er uttrykt i den gjeldende lisensavtalen er programvaren gjort tilgjengelig for bruk utelukkende av sluttbrukere, og videre kopiering, reproduksjon eller redistribusjon av programvaren er uttrykkelig forbudt.

   

  EVENTUELLE GARANTIER NÅR DET GJELDER DENNE TYPEN PROGRAMVARE GJELDER BARE SLIK DET UTTRYKKELIG STÅR I DEN GJELDENDE LISENSAVTALEN. SIGNIFY OG DERES DATTERSELSKAPER, UNDERAVDELINGER, PARTNERE, LISENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE VIDERE GARANTIER AV NOE SLAG OG FREMSTILLINGER AV DETTE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BRUDD PÅ TREDJEPARTS RETTIGHETER, NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN.

  9. Opphavsrett og varemerker

   

  Opphavsrett og all annen eiendomsrett for innholdet og nettstedet som er levert av Signify, deres datterselskaper, underavdelinger og/eller partnere, for programvaren som brukes for å drive og publisere nettstedet, innsamlingen av data på nettstedet og rekkefølgen og organiseringen av dette nettstedet, tilhører Signify Holding B.V. og/eller deres partnere eller lisensgivere. Alle rettigheter til innholdet og nettstedet som ikke er uttrykkelig gitt i dette dokumentet, er forbeholdt eieren.

   

  PHILIPS er et registrert varemerke som tilhører Koninklijke Philips N.V. PHILIPS og alle andre registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V. og deres datterselskaper, er verdifulle ressurser for Koninklijke Philips N.V. Det er viktig at disse varemerkene brukes riktig. Følg instruksjonene fra Philips ved henvisning til vårt selskaps produkter og tjenester. Du finner mer informasjon på www.ip.philips.com.

   

  Bruk og registrering av PHILIPS-navnet er utelukkende forbeholdt Koninklijke Philips N.V. Du har ikke rett til å registrere eller bruke et selskapsnavn, lovbestemt navn, domenenavn eller annet navn eller annen indikasjon eller beskrivelse som inneholder PHILIPS eller et lignende navn, eller noe navn som omfatter en del av PHILIPS-navnet eller noe annet registrert varemerke som tilhører Koninklijke Philips N.V.

   

  Alle registrerte varemerker som tilhører Signify Holding B.V. og deres datterselskaper, er verdifulle ressurser for Signify. Det er viktig at disse varemerkene brukes riktig. Følg instruksjonene fra Signify ved henvisning til vårt selskaps produkter og tjenester. Kontakt oss på trademarks.lighting@signify.com for mer informasjon.

  10. Eiendomsrett til nettstedet

   

  Dette nettstedet er offentlig, og informasjon som sendes inn til det, skal anses som ikke-konfidensiell. Du anerkjenner at oppfinnelser du sender inn som en del av brukerinnhold, utgjør en "publikasjon" av denne oppfinnelsen i samsvar med gjeldende patentlov.

   

  Du anerkjenner at brukerinnhold du sender inn og/eller diskuterer på nettstedet, kan være underlagt patenter, opphavsretter, varemerker og andre immaterielle retter som tilhører Signify eller deres datterselskaper, underavdelinger, partnere eller tredjeparter. Hvis du vurderer å bruke ideer, fremlegg, forslag, løsninger eller annet brukerinnhold som er sendt inn til nettstedet, er du ansvarlig for å hente inn tillatelse til å bruke de aktuelle elementene før du begynner.

  11. Krav i forbindelse med brudd på opphavsrett i henhold til amerikansk lov

   

  Hvis du vet om eller mistenker at noe materiale fra dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til materiale som er lagt inn i forumet) har blitt brukt eller kopiert på en måte som krenker opphavsretten, ber vi deg om å varsle Signify om dette, ved personen som er identifisert nedenfor. I samsvar med U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3) må varselet inneholde følgende:

   

  • en fysisk eller elektronisk signatur fra eieren av opphavsretten eller en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerett som skal være krenket
  • identifikasjon av det opphavsrettbeskyttede verket som skal være krenket, eller, hvis flere opphavsrettbeskyttede verk på ett enkelt nettsted skal dekkes av dette varselet, kreves en liste over verkene på dette nettstedet
  • identifikasjon av materialet som krenker eller som er gjenstand for den krenkende aktiviteten, og som skal fjernes eller tilgangsbegrenses, og tilstrekkelig informasjon slik at vi kan finne materialet
  • tilstrekkelig informasjon til at vi kan kontakte deg, for eksempel adresse, telefonnummer og, hvis du har det, en e-postadresse vi kan nå deg på
  • en erklæring om at du er i god tro om at bruken av materialet slik du påklager, ikke er autorisert av rettighetshaveren, dennes agent eller loven
  • en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og under eds ansvar, at du eier opphavsretten eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av en opphavsrett som skal være krenket

   

  Slik kan du nå personen du kan melde fra til om brudd på opphavsretten:

   

  Per post: Signify Netherlands B.V.
  Legal Services
  High Tech Campus 48
  5656AE Eindhoven
  Nederland

   

  Informasjonen ovenfor er oppgitt utelukkende for at du skal kunne varsle Signify om at opphavsrettbeskyttet materiale brukt ulovlig. Alle andre spørsmål, som produktrelaterte spørsmål og forespørsler om upassende innlegg og/eller innhold, blir ikke besvart hvis du bruker denne adressen.

  12. Skadeserstatning og avståelse

   

  Du godtar å holde Signify og deres datterselskaper, underavdelinger, partnere, distributører og leverandører og deres ledere, direktører, ansatte, aksjonærer, juridiske representanter, agenter, etterfølgere og stedfortredere skadesløs for alt ansvar for skader, erstatningsansvar, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som springer ut fra innsending, innhold eller overføring av meldinger, data, materiale eller annet brukerinnhold du sender inn til nettstedet, eller dine brudd på disse vilkårene for bruk. Hvis klager eller søksmål har grunnlag i meldinger eller annet brukerinnhold du har lagt inn, forbeholder Signify seg retten til å avsløre identiteten din og all annen informasjon Signify har om deg.

   

  Hvis du har en tvist med én eller flere brukere, skal du forsvare, holde skadesløs og ikke holde Signify og deres datterselskaper, underavdelinger, partnere, distributører og leverandører og deres ledere, direktører, ansatte, aksjonærer, juridiske representanter, agenter, etterfølgere og stedfortredere ansvarlig for krav eller skader (direkte eller indirekte) av noe slag, kjent eller ukjent, som oppstår i forbindelse med slike tvister.

  13. Avslutning av nettstedet

   

  Vi har enerett til å avslutte nettstedet eller deler av dette når som helst, for en hvilken som helst grunn, uten varsel eller samtykke og etter eget skjønn. Vi har ikke ansvar for eller forpliktelser forbundet med mislykket lagring eller sletting av innhold eller brukerinnhold som er sendt inn via nettstedet.

  $(GEO{'country_code'})"};