Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Innovations
  transforming LEDs

  Kundenes forventninger  til morgendagens utendørs belysning

   

  I lys av den hurtige urbaniseringen og sosiale og teknologiske endringer, står lokale myndigheter foran en kompleks utfordring. Hvordan kan de skape trygge, attraktive og bærekraftige urbane miljøer i en tid med tøffe budsjett- og ressursbegrensninger. En av konsekvensene er at disse myndighetene må få mest mulig ut av sin belysningsinfrastruktur, med egenskaper som var "kjekt og ha", men som snart blir en nødvendighet.


  Med digitaliseringen av utendørs belysningen, blir LED lyskilder, armaturer, lyskontroller, sensorer og programvare kombinert i en integrert intelligent løsning som tilpasser seg flyten i urbane miljøer. Ved å utnytte det digitale potensialet i LED-teknologien vil det gi byens myndigheter mulighet til ikke bare å spare energi og vedlikeholdskostnader, men også å oppnå en ambisjon om å skape et levende, beboelig bymiljø for alle innbyggerne.

  The Lighting University


  Grow your business  

   

  Learn about light with our videos and webinars.

   

  Learn more

   

  Upcoming webinar

  Modulating natural light in architectural spaces.

  Live on October 27

  Read more

  Pulic space

  Light for public space

  Watch these Light Bite recordings and learn about a new wave of public lighting designs.

  Mesopic vision and road lighting

  Watch the webinar and learn how to get the light right for safe driving at night.
  Outdoor lighting