Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Gå i gatene uten å bekymre deg

  Forebygging av ulykker

   

  Hvitt lys skaper ikke bare en følelse av trygghet, men kan faktisk også redusere sannsynligheten for ulykker i trafikken. Ny forskning viser at hvitt lys også er fordelaktig for fotgjengere, fordi det er mindre sannsynlig at de snubler over hindringer eller ujevnheter på gangstier og fortau.

  Nærbilde av stolpearmatur i en gate som er belyst med hvitt lys fra Philips

  En vitenskapelig titt på hvitt lys

   

  Lighting Research Center i Troy, New York, undersøkte om hvitt lys forbedrer det perifere synsfeltet til bilister. Et spesielt skilt ble plassert langs en veistrekning, og simulerte bevegelse mot og bort fra veien. 13 personer gjennomgikk en rekke tester på dagtid og deretter på kveldstid under gatebelysning fra CosmoWhite og gule natriumlamper.

   

  Totalt 686 separate forsøk ble utført med flytting av skiltet i tilfeldige mønstre. Når skiltet ble flyttet bort fra veien, regnet man med at bilisten skulle akselerere. Når det ble flyttet mot veien, regnet man med at bilisten skulle bremse.

  En gate med effektiv belysning ved hjelp av hvitt lys fra Philips

  Avslørende forskning

   

  Resultatene viste at det er en statistisk signifikant forskjell i reaksjonstidene mellom hvitt og gult lys i forhold til bremsing og akselerering. I begge tilfeller var reaksjonstiden kortere med hvitt lys, noe som tyder på at bilister raskere fikk øye på objektet i veikanten under hvitt lys.

  En travel gate i et boligområde med belysning fra Philips

  Det vitenskapelige grunnlaget

   

  For at du skal få øye på et objekt må det være en viss luminansforskjell (dvs. kontrast) mellom objektet og bakgrunnen. Terskelen for kontrastregistrering er den minste avstanden som kreves for at det menneskelige øyet skal skjelne objektet, uten å nødvendigvis oppfatte fargen eller detaljene.

   

  En lavere kontrastterskel betyr at det er enklere å oppdage et objekt. Tester viser at hvitt lys har en lavere luminansterskel enn gult lys, spesielt ved lave lysnivåer. Dette betyr at det er enklere å se mennesker eller andre objekter under hvitt lys. Den lave luminansterskelen for hvitt lys bidrar dermed til økt sikkerhet for bilister og andre som bruker veiene.

  Et boligområde som er godt belyst med hvitt lys fra Philips