Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Tunnelbelysning -
  Pålitelig, effektiv og trygg

  Pålitelig, effektiv og trygg  
  tunnelbelysning

  Den integrerte belysningen TotalTunnel fra Philips fremmer sikkerhet og effektivitet ved hjelp av et smart system som gir enkel drift og reduserte kostnader. Med topp moderne LED-belysning og enkel styring oppnår du godt opplyste veier og enkel administrasjon. TotalTunnel tilbyr en rekke forskjellige systemer, tjenester og lysarmaturer som oppfyller ulike krav til tunneler.

   

  Se denne videoen fra Sørnestunnelen i Ålesund for å oppleve forskjellen mellom LED-tunnelbelysning fra Phillips og vanlig HPS-belysning

  Reduser kostnadene

  Reduser energiforbruket med opptil 70 % med lineær smart LED-belysning

   

  Reduser vedlikeholdskostnadene 
  ved hjelp av LED med lang levetid og ekstern overvåking

   

  Øk ytelsen og reduser kostnader, nedetid og CO2-utslipp

  Optimaliser driften

  Rask montering gir mulighet for kortere lukketider og umiddelbare resultater

   

  LED-teknologiens pålitelighet og kvalitet sørger for at driftskostnadene er forutsigbare

   

  Med styring og overvåking optimaliserer du vedlikeholdet og reduserer forstyrrelser til et minimum

  Øk sikkerheten

  Sørg for å oppfylle de høyeste sikkerhetsstandarder for tunneler slik at førersikkerheten økes

   

  Hold trafikken i bevegelse med belysning som oppfyller EU-standarder for 2019 når det gjelder veiledningsbelysning 

   

  Reduser antall ulykker og stengte tunneler

  Skap en enda bedre opplevelse

  Fremragende fargegjengivelse øker sikten og
  støtter synet

   

  Øk sjåførens komfort med jevn, hvit LED-belysning

   

  Gjør veien trygg med LED-belysning som veileder sjåfører

  Utforsk mulighetene

  Full styring

  Hold trafikken i bevegelse

  Øk kjøregleden

  Belysning for broer, monumenter og fasader

  Enkel oppgradering av tunnel og undergangsbelysning BaseLogic  

  Belysningstjenester fra Philips for tunneler
  Øker tunnelsikkerheten og reduserer energikostnader og vedlikeholdsforstyrrelser

  Profesjonelle tjenester

  Belysningskunnskap og tilpasset design

  Profesjonelle tjenester

   

  Ønsker du å oppgradere belysningen? Vi vurderer den eksisterende belysningen på grunnlag av dine behov og ønsker, og gir deg kunnskap og råd om hvordan belysningsplanen din kan bli best mulig. Det kan omfatte alt fra en helt ny design til enkel ettermontering av LED.

  Levetidstjenester

  Gi belysningen din lengre levetid

  Levetidstjenester

   

  Tunnelbelysningen er en av de mest verdifulle ressursene du har i organisasjonen din. Det er en investering du bør beskytte. Ved hjelp av riktig vedlikeholdsplan og fjernstøtte kan vi bidra til å forlenge levetiden til produktene og gjøre ytelsen best mulig. Samtidig oppnår vi færre forstyrrelser og uventede kostnader.

  Levetidstjenester
  Gi tunnelbelysningen din lengre levetid

  Essential-pakken

  Beskytt investeringen din

   

  Gi belysningen din lengre levetid og beskytt belysningsinvesteringen din med:

   

  • Regelmessig kontroll av systemet, inkludert programvareoppdateringer
  • Forebyggende vedlikehold som bidrar til å oppdage og utbedre eventuelle problemer i tide
  • Fjernstøtte sikrer rask hjelp med ethvert problem

  Premium-pakken

  Problemfri drift

   

  Premium-pakken gir full trygghet og bedre styring av belysningskostnadene. Den tilbyr alt i Essential-pakken, og i tillegg:

   

  • Omfattende dekning til en fast årlig servicepris
  • Prisen inkluderer arbeid og materialer hvis det oppstår feil.
  • Faglærte vedlikeholdsteknikere utfører korrigerende og forebyggende vedlikehold på stedet

  Premium-pakken gir ytterligere trygghet, effektiv kontorstyring og bedre kontroll på bygningens belysningskostnader. Den inneholder alt i Essential-pakken, og i tillegg:

   

  • Hele kontoret ditt får omfattende dekning til fast årlig pris
  • Arbeid og materialer er inkludert (utskifting av produkter og/eller reservedeler til belysningen) hvis det oppstår feil
  • Faglærte vedlikeholdsteknikere utfører korrigerende og forebyggende vedlikehold på stedet for å sikre problemfri belysning på kontoret ditt
  • Valgfritt: dataanalyse og systemoptimalisering

  Premium+-pakken

  Optimaliser ytelsen

   

  Premium+ gir omfattende kunnskap og lysstyring ved hjelp av effektiv levetidsstyring. Pakken inneholder alt som tilbys i Premium-pakken, og i tillegg:

   

  • Grundig analyse av tunnelens belysningsbruk og -behov, med detaljerte rapporter
  • Løpende opplæring, systemoptimalisering og innholdsstyring
  • Detaljert dokumentasjon i portalen Philips MyServices

  Kethel-tunnelen

   

  Kethel-tunnelen i Nederland var en teknisk utfordring. Derfor valgte entreprenøren Heijmans Philips som samarbeidspartner innen belysning.

  Profesjonelle tjenester
  Tunnelbelysning med kunnskap og tilpasset design

  Revisjons- og designtjenester

   

  Philips kan hjelpe deg å optimalisere tunnelbelysningen ved å foreta en inspeksjon på stedet. Ved hjelp av data om tilstand, energiforbruk og lysnivå for gjeldende lysarmaturer kan vi anbefale en oppgradert løsning for tunnelen din, med fokus på:

  • Områder i tunnelen med for mye eller for lite lys
  • Samsvar med regelverk for tunnelbelysning
  • En energieffektiv belysningsløsning
  • Optimaliser belysningsdriften
  • Prognose for fremtidig energiforbruk (TCO)

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

  Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

  Rådgivingstjenester

   

  Sammen med våre rådgivingstjenester kan du definere de tekniske parameterne og lage en god forretningsplan for tunnelbelysningen. Den kan inneholde alt fra en ettermontering av LED til en ny belysningsløsning. Fordeler omfatter:

  • Optimalisering av vedlikehold
  • Styringssystem og SCADA-grensesnitt
  • Tunneldatabase
  • Fullt samsvar med lovbestemte standarder
  • Driftsoptimalisering og forbedret effektivitet gir redusert TCO

  Sørnestunnelen
  En fullstendig integrert belysningsløsning

   

  Sørnestunnelen ble utstyrt med et LED-belysningssystem fra Philips som kan justere lysstyrken og sørge for å unngå at bilister blendes når de kjører ut av tunnelen.

  Referanseprosjekter

  Referanseprosjekt
  Tomteboda
  -tunnelen

  Referanseprosjekt
  A55-tunnelen

  Referanseprosjekt
  Kethel-tunnelen

  Referanseprosjekt
  Kvarnholmen-tunnelen

  Vi samarbeider med

  Deloitte-logo
  Vodafone-logo
  Cisco-logo
  Sap-logo

  Ble du inspirert?

  Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt
  dersom du har spørsmål eller forslag.