Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Tjenester for

  tunnelbelysning

  Tjenester for tunnelbelysning

   

  Tunnelbelysning er et svært teknisk og komplisert område. Få selskaper har de nødvendige ressursene internt. Philips tilbyr en komplett og helhetlig servicepakke for å hjelpe og bistå deg i leveringen av det fullstendige prosjektet, noe som bidrar til at du kan beskytte investeringen din.

   

  Vi erkjenner viktigheten av å inngå et partnerskap som oppfyller kravene knyttet til alle viktige aspekter av aktivaene dine, fra rådgivningstjenester og prosjektadministrasjon til levetidskontrakter og finansieringsløsninger. Vi tilbyr levering av et fullstendig, intelligent belysningssystem fra én enkelt kilde, og kan dermed integrere alle komponenter. Med tjenestene våre optimaliserer vi den totale systemytelsen og tar hånd om alle leveringsenheter på en mest mulig lønnsom måte.

  Rådgivningstjenester


  Ofte får man ikke tilgang til fullstendig informasjon om kriteriene for prosjektdesign, noe som kan føre til problemer med manglende overholdelse av spesifikasjonene og feiltolkning av designkravene. Som en del av løsningen tilbyr vi rådgivningstjenester for at ressursene skal kunne utarbeides på en mest mulig fordelaktig måte og sikre overholdelse av spesifikasjonene.

   

  • Ytelsesanalyse hva angår vedlikehold, drift og forventet levetid
  • Evaluering av strukturell geometri og luminans
  • Energiberegninger og rådgivning om årlig forbruk
  • Kontroll av overholdelse av gjeldende standarder for belysning
  • Rådgivning om kriterier for belysningsdesign og produktspesifikasjoner
  • Forslag til fullstendig belysningsdesign i henhold til kundens spesifikasjoner
  • Hovedinspeksjon

  Prosjekttjenester


  Vår tilnærming til levering av nøkkelferdige prosjekter gjør at vi kan ta hånd om prosjektet ditt fra konsept til ferdigstilling, og oppfylle kravene til alle prosjektets interessenter. Omfanget av vårt engasjement kan begrenses til spesifikke behov eller innebære full ansvarsovertakelse for et helhetlig prosjekt. Iverksettelse av prosjektets hovedområder er viktig. Vi kan tilby flere prosjekttjenester:

   

  • Installasjonsplanlegging
  • Kontaktledd mot entreprenører
  • Godkjennelsestesting på fabrikk
  • Logistikkstøtte
  • Montering og innkjøring
  • Systemintegrering
  • Godkjennelsestesting på stedet

  Kontakt oss

   

  Bruk dette skjemaet hvis du har forretningsrelaterte spørsmål om de profesjonelle belysningssystemene vi tilbyr.

   

  Bruk det detaljerte skjemaet vårt for omfattende spørsmål.