Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Belysning for 

  offentlige områder

  Vakker offentlig belysning med intelligent styring hjelper lokalsamfunn til å blomstre ved å gi nytt liv til bydeler, tiltrekke besøkende og gi både turister og fastboende en følelse av trygghet. En omfattende belysningsplan kan få en by til å skille seg ut og gjøre den til et attraktivt reisemål, samtidig som det blir lettere å oppnå viktige mål for bærekraft og energireduksjon.

   

  Med fjernovervåking, smart ressursstyring, smart dimming for stemningsbelysning og god energikontroll, representerer det intelligente belysningssystemet fra Philips en stor forvandling innen offentlig belysning. Intelligent belysning skaper skalerbare, fullt integrerte løsninger, som garanterer en best mulig opplevelse for besøkende og fastboende, ved å strømlinjeforme arbeidsflyten og holde kostnadene på et minimumsnivå.

  Intelligente byer med belysning fra  Philips Lighting

  Få bedre lyskontroll ved å gjøre driften enklere  

   

  Med CityTouch, programvare for lysstyring og integrert kommunikasjon for lyspunkter, kan du redusere energiforbruk og driftskompleksitet betraktelig i byen din. Samtidig som du reduserer kostnader og optimaliserer vedlikeholdsprosesser.

   

  Med intelligente belysningssystemer fra Philips kan du belyse bysentre, parker og trafikkårer på en fleksibel og effektiv måte. Du kan levere nøyaktig rett belysningsnivå når det trengs og der det trengs, og modifisere planene etter hvert som belysningsbehovene endrer seg – alt dette er innen rekkevidde via et enkelt, nettbasert styringsgrensesnitt.

   

  Planlegging, styring og administrasjon av hele belysningsinfrastrukturen er nå enklere enn noensinne, med fordeler både for miljøet og det kommunale budsjettet.

   

  Finn ut mer om CityTouch

  klare for hva som helst

  Offentlig belysning – vis at bærekraft er viktig

   

  Statlige og kommunale myndigheter har en unik mulighet til å vise vei når det gjelder energieffektivitet og bærekraft. Du kan bevise ditt engasjement i forhold til disse initiativene ved å installere energibesparende, driftseffektive systemer for Intelligent belysning i offentlige områder

   

  Intelligent belysningsstyring sammen med andre tjenester og ressurser gjør at du kan oppnå energibesparelser på 70 % eller mer i forhold til konvensjonelle belysningssystemer. Det kan dessuten gjøre bygningen din eller byområdet ditt om til et eksempel på fremtidens belysning, noe som vil bidra til å fremme en tilpasning til bærekraftige løsninger i lokalsamfunnet ditt.

  Smarte byer – klare for hva som helst


  Intelligente belysningssystemer fra Philips kan hjelpe deg med å gjøre belysning til en viktig komponent i den langsiktige byplanleggingen. Offentlig belysning gir holdbarhet på lang sikt når den er fleksibel, responsiv og integrert – når den er tilkoblet og intelligent.

   

  Et sømløst, fullstendig skalerbart og helhetlig system for intelligent belysning gir et godt grunnlag for oppnåelse av langsiktige bymål ved å legge til rette for en mest mulig fleksibel, smidig og intelligent arbeidsflyt for byforvaltere, samtidig som det skaper lavere miljøbelastning og gir turister og fastboende en best mulig belysningsopplevelse.

  Bedre opplevelser kan gi bedre liv

  Kvalitetsbelysning som virkemiddel for å tiltrekke flere besøkende

   

  Belysningssystemer fra Philips utvikles med hovedvekt på energieffektivitet, bærekraft og kostnadsreduksjon for bymiljøer, men kan ha enda flere positive effekter.

  Med den rette blandingen av belysning, inkludert dynamisk LED-belysning som endrer farge, kan du skape fantastiske opplevelser i kommunen din og påvirke lokalsamfunnet på en positiv måte. Arkitektonisk belysning av broer, bysentre eller bygningsfasader kan stimulere til turisme og få folk til å besøke restauranter, kafeer, parker og butikker i nabolaget.

  En park som er pent belyst med Philips Lighting

  Gjør byen din attraktiv

   

  Førsteklasses fasadebelysning og arkitektonisk belysning kan gjøre byen din mer attraktiv samtidig som den fremhever historiske bygninger og severdigheter, som broer, museer og monumenter. En godt planlagt og administrert utendørsbelysning kan skape et imponerende og fremtidsrettet nattlig bylandskap som kan gjøre kommunen din om til et utstillingslokale.

  Med LED og andre løsninger for arkitektonisk belysning fra Philips kan du fremheve byen din, styrke byens identitet og gjøre innbyggerne stolte, samtidig som du oppnår maksimal bærekraft, gjør byen mer fremtidsrettet og gir både turister og fastboende en følelse av komfort og sikkerhet.

  Lysere, tryggere og mer miljøvennlig

   

  Ved hjelp av belysningssystemer fra Philips kan byer skape innovative løsninger som forskjønner og inspirerer. Løsninger som samtidig tar hensyn til den skjøre balansen mellom byens identitet og innbyggernes behov. Philips' ekspertise og omfattende kunnskap har gjort det mulig for oss å utvikle LED-belysningsløsninger som er praktiske og vakre, men også svært energieffektive og bærekraftige.

   

  Det er en kjensgjerning at ineffektiv belysning tærer på jordens dyrebare ressurser og at utslipp kan påvirke luftkvaliteten. Men det er også viktig å forstå den påvirkningen som kunstig lys har på søvnmønster og andre naturlige prosesser som påvirker livskvaliteten vår. Ved å begrense belysningen til stedene og tidspunktene der den er nødvendig, kan løsningene våre hjelpe deg med å gjenfinne den mørke nattehimmelen – en kilde til skjønnhet, naturlig rytme og naturforvaltning.

  Strandpromenade som er belyst for å gi et mer bærekraftig inntrykk

  Velg systemet som passer for deg


  Ingen ferdige standardløsninger

  Spesifikasjon av Philips sine belysningssystemer starter med deg – virksomheten din, organisasjonen din og målene dine.

   

  Philips-systemeksperter samarbeider med deg for å identifisere de spesifikke systemegenskapene du trenger, og hjelper deg deretter med å utarbeide et system som oppfyller disse behovene, nå og i fremtiden, etter hvert som virksomheten din utvikler og endrer seg.

   

  Finn en lokal Philips-systemekspert

  Design av belysningssystemet ditt

  armaturer + kontroller + tjenester + støtte

   

   

   

   

   

  Tilbud på pakkeløsninger

  Referanseprosjekter