Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Rettledningsbelysning

   

  Tryggere veier og tunneler med LED-markørlys

  Øk sikkerheten langs veiene og i tunneler

  LED-avkjøringsskilt og aktive LED-markørlys i toveistunneler hjelper trafikantene å finne trygt frem.

   

  Vårt intelligente system for rettledningsbelysning gir deg mulighet til å programmere individuelle markører trådløst slik at de dimmes, blinker eller endrer farge. Dette vil redusere problemene med trafikkork og gi rask, tydelig rettledning ved en evakuering.

   

  Innfri de nye EU-forskriftene som trer i kraft i 2019 – med et system som gir intelligent styring og feilsøking via et relé eller SCADA-grensesnitt.

  Reduser problemene med trafikkork ved hjelp av markørlys, avkjørings-, vei- og sikkerhetsskilt med LED

  En kort oversikt over fordelene med rettledningsbelysning

  Å kombinere vei- og sikkerhetsskilt med LED-markørlys bidrar til bedre trafikkflyt og sikkerhet
  Gi trafikantene bedre rettledning i tunneler og ved avkjøringer 
  Forbedre sikten i toveistunneler og ved avkjøringer 
  Øk sikkerheten ved å varsle i forkant om svinger og risikoer
  Legg til rette for hurtigere evakuering og fremkomst for nødtjenester ved hjelp av rask og tydelig rettledning 
  Styr LED-markørlysene trådløst via relé eller SCADA-grensesnitt
  Styr rettledningsbelysningen på en enkel måte med intelligent styring og diagnostikk
  Oppgrader raskt med et robust og monteringsvennlig system
  Hold vedlikeholdskostnadene nede ved hjelp av vanntette LED-markører med lang levetid

  Muligheter med rettledningsbelysning

   

  Rettledningsbelysningen fra Philips Lighting tilbyr et komplett programmerbart markørsystem som kan tilpasses alle typer tunneler og veier.

  Slik fungerer det


  Vi tilbyr tre LED-markører med induktiv strømforsyning
  Rettledningsmarkør for tunnel

  Rettledningsmarkør for tunnel

  Marker tydelig veikantene, og vis vei til nødutgangene

  Rettledningsmarkør for tunnel
  Kjørefeltmarkør for tunnel: LED-markørlys for kjørefelt, midtlinjer og styring av reversible kjørefelt

  Kjørefeltmarkør for tunnel

   

  Rettledningsmarkør for tunnel

  Marker kjørefelt og midtlinjer for å gi de kjørende bedre rettledning, og tilpass kjørefeltkonfigurasjonen for å håndtere rushtrafikk.

  Rettledningsmarkør for tunnel
  Utgangsmarkør for tunnel

  Utgangsmarkør for tunnel

   

  Rettledningsmarkør for tunnel

  Vis tydelig hvor nødutgangsdørene befinner seg, og vis vei til utgangene ved evakuering.

  Rettledningsmarkør for tunnel
  Styringssystem

  Styringssystem

   

  Rettledningsmarkør for tunnel

  Koble tunnel- og veimarkørene til en induktiv strømforsyning.

  Rettledningsmarkør for tunnel

  Referanseprosjekter

  La deg inspirere av et av våre referanseprosjekter

  kvarnholmen tunnel
  Kvarnholmentunnelen i Sverige

  La deg inspirere av et av våre referanseprosjekter

  sornes tunnel
  Sørnestunnelen i Ålesund
  kvarnholmen tunnel
  Kvarnholmentunnelen i Sverige

  Kontakt oss

  Ta kontakt med det lokale kundesenteret
  dersom du har spørsmål eller forespørsler

  Utforsk andre belysningssystemer for tunneler

  TunneLogic

   

  Det monteringsvennlige TunneLogic-systemet gjør det enkelt å overvåke og styre LED-tunnelbelysningen.

  BaseLogic

   

  Skap tryggere og mer bærekraftige tunneler eller underganger med LED-belysning fra BaseLogic-systemet.