Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.
Forslag

  Bedre arbeidsmiljø
  med LED-belysning

  Idun fabrikker,
  Rygge, Norge

   

  GreenWarehouse løsningen gir bedre kontroll på belysningen, noe som gir økt energibesparelse og bedre arbeidsmiljø

  Ny LED-belysning gir bedre arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljøet
  har blitt mye bedre.

  Belysningen har vært i drift siden januar 2016, og vi som jobber her er svært fornøyde."

   

  - Stefan Göttsche, teknisk avdeling Orkla Foods

  Med soneinndeling justeres lyset etter når lokalene er i bruk
  Soneinndeling gir bedre utnyttelse av lyset

  Bakgrunnen

   
  Den gamle belysningen på lageret hos Idun på Rygge var konvensjonelle 400W HPL kvikksølv damplamper som måtte stå på kontinuerlig, og med et stadig økende behov for utskifting. -Det er ønske fra Orklas side å spare energi, og fordi vedlikeholdsbehovet var stort og kvikksølvlamper blir forbudt produsert og solgt, måtte vi skifte. På en fagdag fikk vi informasjon om GreenWarehouse-løsningen, sier Stefan Göttsche.
   
  God belysning gir bedre arbeidsforhold og bedre arbeidsmiljø

  Løsningen

   

  Armaturene som ble valgt i GreenWarehouse løsningen er GentleSpace IP65 i to størrelser, 13.000lm/96W eller 17.000lm/128W. Valget er avhengig av takhøyden, som noen steder er over åtte meter. Armaturenes levetid er oppgitt til 70.000 timer, og det er ikke forventet vedlikehold utover normalt renhold i denne perioden. Alle armaturer har bevegelsessensor og trådløs kommunikasjon. 

   

  Fabrikken har døgnproduksjon i perioder, og i lageret jobbes det generelt kun dagtid, men det settes inn varer fra produksjon til lager hele døgnet. Derfor gir belysning med bevegelsessensorer og styring svært gode besparelser. Lageret har både langsgående ganger og tverrganger. Belysningen i de lange gangene er satt opp i tre soner. Når det registreres bevegelse av en sensor tenner denne sonen med fullt lys, og de tilliggende sonene med 30 % lys. Ved bevegelse videre innover øker en og en sone til fullt. Når det ikke er registrert bevegelse etter et predefinert tidsintervall, dimmes lyset rolig ned til det til slutt slås helt av.

  Relaterte prosjekter