UniFlood C Pro

BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP

Produktbeskrivelse

UniFlood C Pro, 8445 lm, 150 W, 830 varmhvit, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 911401776483
Full bestillingskode: 872016950630599