UniFlood C Pro

BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP

Produktbeskrivelse

UniFlood C Pro, 9305 lm, 120 W, 830 varmhvit, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 911401775993
Full bestillingskode: 872016950581099