UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP

Produktbeskrivelse

UniFlood C Pro, 3635 lm, 50 W, 830 varmhvit, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 911401774643
Full bestillingskode: 872016950446299