UniFlood C Pro

BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP

Produktbeskrivelse

UniFlood C Pro, 2210 lm, 40 W, 830 varmhvit, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 911401774283
Full bestillingskode: 872016950410399