StoreFlow

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Produktbeskrivelse

StoreFlow Double, 66 W, Trådløs driver Interact System klar, Dobbel, asymmetrisk optikk, 70° x 37°

Bestillingskode: 910505102531
Full bestillingskode: 872016901169400