PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Power (100 W og 150 W) for CDM – høy effekt, liten størrelse