PrimaVision Mini for CDM

PrimaVision Mini (20 W, 35 W og 50 W) for CDM – liten størrelse, flere muligheter