Philips lighting, personvern

Hos Philips lighting tar vi personvernet ditt på alvor.

Beskyttelse av personopplysninger er viktig for oss, siden vellykkede relasjoner krever gjensidig tillit og delt forståelse. Vi har som mål å ha fullstendig åpenhet i måten vi håndterer dine personopplysninger på.

Respekt for personvernet ditt styrer måten vi velger våre forretningspartnere på, designer produktene og tjenestene våre på og håndterer dine personopplysninger på. Vi håndterer dataene dine i henhold til dine preferanser og forretningskrav. Enten du er forbruker, kunde eller forretningspartner, sikrer Philips lighting at du har kontroll over hvordan dataene dine administreres, behandles og lagres på.

Vårt globale personvernkontor er forpliktet til å administrere personvern- og databeskyttelsesforskrifter over hele verden. Vårt sentrale personvernteam veileder og støtter hele selskapet for å fremme pålitelig bruk av personopplysninger og for å sikre fullstendig overholdelse av personvernkrav.

På denne nettsiden kan du finne detaljer om hvordan vi håndterer personopplysninger, svar på personvernspørsmål og informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine som forbruker og bedriftskunder eller andre personer som har å gjøre med Philips lighting.