LED-gatebelysning gir lys av høy kvalitet
LED-armaturer er digitale enheter. I bunn og grunn er de som små datamaskiner. Når de har den riktige elektronikken, kan de kobles til datanettverk, og du får et smart belysningssystem.
Smart LED-belysning gir lys til veier og gater
Smarte belysningssystemer kobles til nettverk og mennesker ved hjelp av standard kablet og trådløs kommunikasjonsteknologi – eller en kombinasjon av begge.
En arbeider monterer smart teknologi
Smarte belysningssystemer gir fortløpende rapport om driften. Dette omfatter blant annet energiforbruk, driftstimer, temperatur på innsiden, feil og lyspunktets posisjon og spesifikasjoner.
Samle inn data fra sensorer plassert på LED-gatelys
Det er mulig å legge til sensorer i smart belysning slik at informasjon kan innhentes. Siden belysning allerede er montert innendørs og i bymiljøet, gir dette et ideelt utgangspunkt for å skape et omfattende nettverk med sensorer i et smart belysningssystem.
Smart teknologi gir databasert kunnskap
Med skylagring, dataanalyse og programdashbord er det mulig å få ny kunnskap om aktiviteter og drift ved hjelp av data fra belysningssystemet. Slik kan vi åpne opp for de tallrike mulighetene som finnes via Internet of Things.