Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.

En komplett løsning

Uansett hvilket prosjekt du har – en ny installasjon, renovering, ettermontering i en kort undergang eller en tunnel på mange kilometer – tilbyr vi et helhetlig system for smart tunnelbelysning som kan tilpasses ut fra hva du trenger og ønsker.
TunneLogic fra Philips Lighting: Det komplette tunnelstyringssystemet for smart LED-tunnelbelysning, innbefattet lysarmaturer

Legg til komponentene du trenger

TunneLogic kan kobles til en rekke svært effektive Philips Lighting LED-lysarmaturer som er laget for å gi god sikt og sikkerhet gjennom hele tunnelen.
TunneLogic fra Philips Lighting: Det komplette tunnelstyringssystemet for smart LED-tunnelbelysning, innbefattet rettledningsbelysning

Koble til styringssystemene dine

TunneLogic kan enkelt kobles til et eksternt overvåkningssystem eller SCADA-nettverk for å øke styringen ytterligere.
TunneLogic fra Philips Lighting: Det komplette tunnelstyringssystemet for smart LED-tunnelbelysning

Sørg for at du har en tilpasset løsning

Gi driftere og teknikere enkel tilgang til dataene de trenger for å optimere og vedlikeholde tunnelbelysningen – innbefattet historiske systemdata om f.eks. fotometertrender, systemfeil og driftstimer for hvert trinn. 
TunneLogic fra Philips Lighting: Det komplette tunnelstyringssystemet for smart LED-tunnelbelysning, innbefattet tilpasning