Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.

1.

Når arbeidere eller kjøretøy kommer inn i en belysningssone, blir dette registrert og lysnivåene økes til 100 %. Belysningen foran personen eller kjøretøyet slår seg på for å gi best mulig arbeidslys.
Med GreenWarehouse fra Philips Lighting kan du konfigurere fleksible dimmesoner som gjør at lagerbelysningen tilpasses ut fra hvor arbeiderne befinner seg

2.

Etter hvert som det kommer til flere folk, får lysarmaturene i dette området full styrke.
GreenWarehouse fra Philips Lighting bruker bevegelsesdeteksjon for å tilby lagerbelysning etter behov