Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.

1.

Sett opp flere belysningssoner ut fra hvordan parkeringshuset er utformet, og konfigurer dem slik at lyset slås på automatisk når det oppdages fotgjengere eller kjøretøy, og dimmes når det ikke registreres bevegelse. De spesifikke sonene, dimmenivået, varigheten og holdetiden bestemmes av deg, og kan når som helst omkonfigureres.
Klikk for å forstørre

2.

Når det registreres fotgjengere, blir veien videre opplyst 100 % for å skape trygghet og komfort. Idet personene forlater belysningssonen, dimmes belysningen til 20 % for å spare energi.
GreenParking fra Philips Lighting: bruk bevegelsesdeteksjon og sonedimming for å sikre best mulig fotgjengerbelysning på parkeringsplassen

3.

Så snart et kjøretøy kommer inn gjennom garasjen, blir belysningen fremover slått på med 100 % lysstyrke for å øke sikkerheten og gjøre det enklere å manøvrere. Når det ikke registreres bevegelse, dimmes belysningen etter en forhåndsinnstilt tid.
GreenParking fra Philips Lighting: bruk bevegelsesdeteksjon og sonedimming for å sikre best mulig belysning for kjøretøyene på parkeringsplassen