Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.

Intelligent belysning 

Hver lysarmatur inneholder en integrert sensor og er koblet til et kablet eller trådløst nettverk som gjør det mulig å samle inn og overføre data. Dette skaper en datainnsamlings- og analyseinfrastruktur som rapporterer lyspunktstatus og -bruk, samtidig som åpne API-er muliggjør integrering med HVAC og andre intelligent bygningssystemer.
Intelligent belysning (InterAct Office) fra Philips Lighting kan hjelpe deg å gjøre kontoret smartere

Dataanalyser 

Administrer belysningen sentralt, og overvåk kontorytelsen fra et sentralisert instrumentpanel. Sensorer rapporterer anonymiserte data om for eksempel tilstedeværelse, energi og dagslys. Ved å analysere denne informasjonen kan du optimere bruksareal, utforming, belysning, rengjøring og HVAC-systemer for å øke effektiviteten og redusere kostnadene.
Intelligent belysning (- InterAct Office) fra Philips Lighting inkluderer styringsprogramvare og analyser som legger til rette for databaserte beslutninger

Personlig tilpassede arbeidsområder

Stedsbaserte tjenester som leveres via smarttelefonapper gjennom bruk av synlig lyskommunikasjon (VLC), bidrar til større engasjement og produktivitet blant de ansatte. VLC-datastrømmene, som er usynlige for det menneskelige øye, fanges opp av kameraene på smarttelefoner, og åpner for mer fleksible og praktiske arbeidsmåter – innbefattet skilting og personlig tilpasset klimakontroll og belysning.
Intelligent belysning (InterAct Office) fra Philips Lighting muliggjør skilting med mobiltelefon samt personlige tilpassede innstillinger for arbeidsområde