Du besøker nå Philips lighting-nettstedet. En lokalisert versjon er tilgjengelig for deg.

Et åpent system

Styr den smarte tunnelbelysningen din ved hjelp av programvaren vår, som kan integreres i SCADA-nettverket ditt for å gi ekstern overvåkning og feilregistrering.
Smart tunnelbelysning

Tunnelstyring

Tunnelstyringsenheten samler inn data om lysnivået ved inn- og utgangen av tunnelen, og justerer belysningen automatisk for å gi optimale kjøreforhold.
Tunnelstyring

Feilovervåkning og nødbryter

Systemet overvåker lysnivåene og varsler i tilfelle feil. Du kan overstyre innstillingene for tunnelbelysning umiddelbart for å få maksimal belysning ved en nødsituasjon.
Feilovervåkning og nødbryter