Flere brands fra

Innovations
transforming LEDs

Kundenes forventninger  til morgendagens utendørs belysning

 

I lys av den hurtige urbaniseringen og sosiale og teknologiske endringer, står lokale myndigheter foran en kompleks utfordring. Hvordan kan de skape trygge, attraktive og bærekraftige urbane miljøer i en tid med tøffe budsjett- og ressursbegrensninger. En av konsekvensene er at disse myndighetene må få mest mulig ut av sin belysningsinfrastruktur, med egenskaper som var "kjekt og ha", men som snart blir en nødvendighet.


Med digitaliseringen av utendørs belysningen, blir LED lyskilder, armaturer, lyskontroller, sensorer og programvare kombinert i en integrert intelligent løsning som tilpasser seg flyten i urbane miljøer. Ved å utnytte det digitale potensialet i LED-teknologien vil det gi byens myndigheter mulighet til ikke bare å spare energi og vedlikeholdskostnader, men også å oppnå en ambisjon om å skape et levende, beboelig bymiljø for alle innbyggerne.

The Lighting University


Grow your business  

 

Learn about light with our videos and webinars.

 

Learn more

 

Upcoming webinar

Modulating natural light in architectural spaces.

Live on October 27

Read more

Pulic space

Light for public space

Watch these Light Bite recordings and learn about a new wave of public lighting designs.

Mesopic vision and road lighting

Watch the webinar and learn how to get the light right for safe driving at night.
Outdoor lighting