Flere brands fra

Vis at du

bryr deg om miljøvern

 

 

Miljøsertifisering

Energiforskriftene utvikler seg stadig. Mange lokale myndigheter har nå satt obligatoriske mål for energiforbruk og størrelse på karbonutslipp. Med miljøsertifisering kan du imidlertid også styrke merkevareprofilen din, få respekt fra offentligheten og være et godt forbilde for andre helseorganisasjoner.

 

Vi kan hjelpe deg med å oppfylle og overgå energimålene dine ved hjelp av innovativ belysningsteknologi.

En sykepleier som går i en korridor på et miljøvennlig sykehus

Visste du det?

2018 er tidsfristen som Storbritannia har satt for nedleggelse av forbud mot leie av de fleste energisløsende bygninger, i henhold til energiloven fra 2011
Tidsfristen som Storbritannia har satt for nedleggelse av forbud mot leie av de fleste energisløsende bygninger, i henhold til energiloven fra 2011
612 millioner dollar i anslåtte energibesparelser fra eksisterende bygninger i løpet av de første 10 årene av San Franciscos program for miljøvennlige bygninger
Anslåtte energibesparelser fra eksisterende bygninger i løpet av de første 10 årene av San Franciscos program for miljøvennlige bygninger
En karbonbesparelse på 1,44 millioner tonn – Resultatet fra det første året av Tokyos obligatoriske program for utslippsreduksjon
En karbonbesparelse på mange tonn – Resultatet fra det første året av Tokyos obligatoriske program for utslippsreduksjon

Fremtidssikre 
løsninger

 

Overgang til miljøvennlig sykehusbelysning kan gjøre det enklere for deg å overholde gjeldende lovgivning. Ved hjelp av våre innovative systemer kan du dessuten innføre bærekraftige løsninger som varer, og som overgår alle energimålsetninger både nå og i fremtiden.

 

Philips kan også hjelpe deg med miljøvennlig innkjøp av medisinsk utstyr, ettersom vi kan fremlegge svært detaljerte, miljørelaterte produktspesifikasjoner.

Miljøvennlige programmer
over hele verden

Det trenger ikke å være vanskelig å sette energimål. Det finnes programmer over hele verden som er utviklet for å hjelpe bedriftseiere med å nå obligatoriske mål eller få frivillig sertifisering.

 

BREEAM-rangeringene (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) har sitt opphav i USA som en frivillig sertifisering og brukes nå i mer enn 50 land, deriblant enkelte land som har utarbeidet sine egne varianter.

En lege klargjør en pasient for MRI-undersøkelse
Eksempler på frivillig sertifisering og rangering av bærekraft for bygninger innbefatter følgende:
 
  • BREEAM Outstanding Offices, Storbritannia
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • HQE (Haute Qualité Environnementale), Frankrike
  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.), Tyskland
  • VERDE (USA)
  • Energy Star (USA)
  • Green Mark (Singapore)
  • Green Star (Australia)
  • Standard 5281 (Israel) Denne unike, frivillige sertifiseringen oppmuntrer til utvikling av lavenergi- og passivbygg.
Leger undersøker en pasient i en røntgenmaskin