Flere brands fra

Sunnere og gladere
omgivelser

 

 

Bedre omgivelser

 

Når det gjelder bærekraftig helsestell, er miljørelaterte mål bare én del av puslespillet. Vi må også ta hensyn til det menneskelige perspektivet. Dette innebærer å legge til rette for komfort og velvære for pasienter, besøkende og ansatte på sykehuset eller helsesenteret ditt.

Legg til rette for en naturlig biorytme

 

Lys kan være utrolig viktig når det gjelder å skape et menneskevennlig miljø. Det påvirker menneskers helse og velvære i hverdagen og regulerer viktige kroppsfunksjoner som døgnrytme. Ved hjelp av moderne, bærekraftige belysningssystemer kan vi hente kraft fra disse naturlige rytmene og hjelpe folk til å føle seg på sitt beste.

En sykepleier og pasient på et alders-/sykehjem som legger til rette for en naturlig biorytme ved hjelp av Philips Lighting

Tilpasning i henhold til dagslys

 

Gi form til miljøet ditt ved hjelp av lys. Med våre belysningssystemer kan du skape fleksible og dynamiske omgivelser, lage avslappende atmosfærer og etterligne naturlige dagslysmønstre. Intelligente systemer for lysstyring registrerer hvor mye naturlig lys som er tilgjengelig, og justerer armaturene i henhold til dette. Dermed bruker du aldri mer energi enn det som er nødvendig, og du opprettholder den rette atmosfæren for at folk skal føle seg komfortable.

En sykepleier gir et glass vann til en pasient

Gladere, mer produktive medarbeidere

 

Vis de ansatte at du bryr deg. Fleksibelt, justerbart lys utgjør en stor forskjell i helsepersonellets hverdag. Hvis du for eksempel justerer belysningsnivåene rett etter lunsj, da folk flest føler seg døsige, kan du øke energinivået og oppmerksomheten og slik redusere risikoen for feil. Med avansert belysning kan du gi de ansatte oversikten de trenger, samtidig som du opprettholder en avslappende, blendingsfri atmosfære.

En lege og et barn under Philips-belysning, som skaper mer glede og produktivitet blant helsepersonell

Visste du det?

En reduksjon av oppholdstid på opptil 8,5 % for pasienter som utsettes for mye naturlig dagslys
Reduksjon av oppholdstid for pasienter som utsettes for mye naturlig dagslys
En økning i anropsbehandling på opptil 12 % i godt belyste omgivelser som innbefatter dagslys
Økning i anropsbehandling i godt belyste omgivelser som innbefatter dagslys
En produktivitetsøkning på opptil 23 % i godt belyste omgivelser som innbefatter dagslys
Produktivitetsøkning i godt belyste omgivelser som innbefatter dagslys