Flere brands fra

En sunn fremtid
for pasientene, de ansatte og planeten

 

 

Miljøvennlig helsestell

 

Bærekraftig helsestell handler ikke bare om å ta vare på miljøet. Det handler om å skape en lysere fremtid for pasienter, helsepersonell og til og med aksjonærer.

 

Kostnadseffektiv og omsorgsfull belysning er allerede et godt utgangspunkt. Energibesparende belysningssystemer kan være en motvekt til raskt stigende energikostnader. Med systemer for sykehusbelysning basert på innovasjon kan du dessuten holde tritt med endringer i pasientenes behov samt de kontinuerlige fremskrittene innen medisinsk teknologi.

Skap bærekraftige miljøer i helsesektoren

Hvorfor ta miljøvennlige valg?

Ta vare på pasienter og ansatte

Belysning kan hjelpe deg med å rekruttere og beholde etterspurte medarbeidere ved å skape et behagelig og praktisk arbeidsmiljø. God belysning kan til og med forbedre personalets ytelse. Undersøkelser viser at menneskers mentale funksjon og minne forbedres med opptil 25 % i godt belyste omgivelser som innbefatter dagslys.

 

Dette er også til nytte for pasienter, ettersom en beroligende atmosfære bidrar til å redusere engstelse. Forskning viser at den rette belysningen kan øke pasientenes søvnvarighet med 8 %. Med pengene du sparer gjennom energieffektiv belysning, kan du dessuten investere i utstyr som bidrar til bedre pasientbehandling.

En lege undersøker en pasient på Catharina Hospital

Visste du det?

Miljøvennlige bygninger kan gi deg besparelser på opptil 30 % sammenlignet med konvensjonelle bygninger
Besparelser – Miljøvennlige bygninger sammenlignet med konvensjonelle bygninger som overholder forskriftene
Godt belyste omgivelser kan forbedre menneskers mentale funksjon og minne med opptil 25 %
Forbedring av menneskers mentale funksjon og minne i godt belyste omgivelser som innbefatter dagslys
Opptil 10 ganger beløpet du investerer ved å legge til et bærekraftsrelatert budsjett for prosjekter
Inntjeningen du oppnår ved å legge til et bærekraftsrelatert budsjett på 2 %  for prosjekter

Hvis du legger til et bærekraftsrelatert budsjett på 2 % for prosjekter, kan du forvente en inntjening på opptil 10 ganger beløpet du investerer.   

Forretningsfordeler

Bedre økonomi ved hjelp av miljøvennlig teknologi

Tilpasning til bærekraftig teknologi kan hjelpe deg med å oppnå en rekke forretningsmål. Miljøvennlige bygninger gir energibesparelser på opptil 30 % sammenlignet med konvensjonelle bygninger, noe som reduserer driftskostnadene dine og frigjør midler som kan brukes til andre formål.  Bærekraftige bedrifter oppnår statistisk sett bedre resultater, med en økning i substansverdi på opptil 16 %.

 

Miljøvennlig satsning vil i tillegg gjøre underverker for merkevareprofilen din. Bærekraftig teknologi hjelper deg med å oppnå forretningsmål hva angår samfunnsansvar, og du kan bli sertifisert som en miljøvennlig bedrift av lokale myndigheter.

En sykepleier som hjelper en eldre dame i en belyst gang