Flere brands fra

Trygghet

om natten

Sikkerhet


Lys har mye å si for hvor trygge vi føler oss utendørs om natten. I dårlig belyste områder er det vanskeligere å gjenkjenne ansikter, og det blir også vanskeligere å se om noen skjuler seg i skyggene. Resultatene fra en undersøkelse i Polen viste at nesten tre fjerdedeler av deltakerne var bekymret for sikkerheten når de gikk gjennom områder uten belysning.
Kvinner går i en gate med effektiv belysning fra Philips

Betryggende, hvitt lys  

 

Hvitt lys gir komfort og sikkerhet på et høyere nivå. Overlegen fargegjengivelse og en bedre opplevelse av lysstyrke gjør at det blir lettere å skjelne mellom objekter, farger, former og andre detaljer. Til og med på avstand blir det enklere å gjenkjenne ansikter, noe som bidrar til å motvirke angst. Hvitt lys gir også den mest velbalanserte belysningen, uten skygger som kan virke skremmende.

 

En gate som er belyst med hvitt lys fra Philips, som får innbyggerne til å føle seg trygge

Skap en god sirkel med fokus på sikkerhet  


Hvitt lys skaper et selvbevarende hendelsesforløp, en god sirkel som fører til bedre sikkerhet. Hvis innbyggerne føler seg trygge på gatene, vil de bruke dem oftere. Med et stadig større antall mennesker som går og sykler utendørs, blir gatene mer innbydende og mindre folketomme.

 

Mer mennesker i gatene betyr mindre hærverk og kriminalitet, slik at byen blir enda mer attraktiv både for besøkende og fastboende.

Redusert kriminalitet, mindre frykt  


Hvitt lys kan faktisk bidra til å gjøre samfunnet tryggere. Nye undersøkelser antyder sterkt at økt belysning og lysjevnhet reduserer frykten for kriminalitet, og at hvitt lys gjør det lettere å fange kriminelle.

 

En talsperson for Neath Port Talbot Council i Wales uttalte følgende: "Hvitt lys bidrar til å redusere kriminalitet ved å forbedre belysningsnivåene og gjøre det lettere å gjenkjenne ansikter og farger. Dette avskrekker kriminelle og hjelper politiet." Hvitt lys gir også bedre bildekvalitet fra overvåkningskameraer, slik at man får et tydeligere bevismateriale.

En politimann som titter på sikkerhetskameraer
En tryggere parkeringsplass med hvitt lys fra Philips

Bekjempelse av kriminalitet med lys: En sammenligningsstudie

 

Forskningsprosjekter som ble utført i år 2000 ved Institute of Criminology på University of Cambridge, undersøkte hvordan forbedret gatebelysning påvirker kriminalitet i to byområder i Storbritannia. I Dudley falt kriminaliteten med 41 % innen forsøksområdet, i forhold til et fall på 15 % i kontrollområdet.

 

I Stoke falt kriminaliteten med 43 % i forsøksområdet og 45 % i to tilstøtende områder, i forhold til et fall på bare 2 % i to kontrollområder. Konklusjonen var at besparelsene fra redusert kriminalitet etter ett år var mellom 2,4 til 10 ganger høyere enn utgiftene til forbedring av gatebelysningen. Sammenhengen mellom kriminalitet og belysning antyder at ny belysning ikke bare bidrar til å bekjempe kriminalitet, men også betaler seg selv ved å redusere ulovlig aktivitet.