Flere brands fra

Vei- og gatebelysning 
for effektive og levende byer

Reduser energiforbruket og øk sikkerheten på veien med smart vei- og gatebelysning

 

Byer har komplekse transportinfrastrukturer. Derfor er belysning av forskjellige typer nødvendig for å sikre at trafikken flyter jevnt, folk føler seg trygge og byene oppnår besparelser. Smart LED-belysning for vei og gate gir byer et kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ som dekker dagens behov – samtidig som det er fremtidsrettet. Vei- og gatebelysningssystem fra Philips er både intelligent og allsidig, slik at du kan styre, vedlikeholde og overvåke hele systemet på en enkel og effektiv måte. Trenger deler av byen nye gatelys i forbindelse med oppgraderinger eller nye områder er riktig belysning avgjørende for offentlige miljøer i kontinuerlig bevegelse.

Reduser kostnadene

Reduser energiforbruket med opptil 50 % med smart belysning 
 

Ekstern lysstyring reduserer vedlikeholdskostnader og driftsutgifter
 

Reduser CO2-utslippene for å få en mer miljøvennlig, bærekraftig by

Skap en enda bedre opplevelse

Presise, oversiktlige belysningsdata gir fleksibel og effektiv arbeidsflyt

 

Alle smarte vei- og gatelys kan styres eksternt på en sikker måte

 

Intuitivt brukergrensesnitt og kartbasert visualisering gir rask og enkel tilgang

Bygg merkevaren

Ny og eksisterende vei- og gatebelysning kan kobles til raskt og enkelt

 

Automatiske varsler med utfyllende data gjør deg i stand til å reagere raskt på driftsstans og andre systemproblemer for gatelys.

 

Et verktøy for styring av arbeidsflyt gir kunnskap om belysningsytelsen, slik at det er enklere å ta beslutninger

Utforsk mulighetene  med LED - vei og gatebelysning

Ekstern styring og optimalisering av arbeidsflyten gir bedre effektivitet og økt fleksibilitet

CityTouch-systemet for styring av vei- og gatebelysning

Mål, styr og overvåk

CityTouch connect app

Analyser, planlegg og vedlikehold  

CityTouch workflow app

Åpne systemer for smarte byer i utvikling

Åpne systemer i CityTouch

Tryggere, renere og mer energieffektiv vei- og gatebelysning

Vei- og gatebelysning i byen

Belysningstjenester fra Philips for vei og gate
Få full støtte og kunnskap med hensyn til byens vei- og gatebelysningsressurser

Profesjonelle tjenester

Belysningskunnskap og tilpasset design

Profesjonelle tjenester

 

Ønsker du å oppgradere belysningen? Vi vurderer den eksisterende belysningen på grunnlag av dine behov og ønsker, og gir deg kunnskap og råd om hvordan belysningsplanen din kan bli best mulig. Det kan omfatte alt fra en helt ny design til enkel ettermontering av LED.

Levetidstjenester

Gi belysningen din lengre levetid

Levetidstjenester

 

Belysningsinfrastrukturen er en av de mest verdifulle ressursene du har i organisasjonen din. Det er en investering du bør beskytte. Ved hjelp av riktig vedlikeholdsplan og fjernstøtte kan vi bidra til å forlenge levetiden til produktene og gjøre ytelsen best mulig. Samtidig oppnår vi færre forstyrrelser og uventede kostnader.

Prosjekttjenester

Belysning med den ytelsen du har behov for

Prosjekttjenester

 

Hvorfor ikke la en ekstern leverandør ta seg av hele belysningsinfrastrukturen? Det vil gi deg full trygghet. Prosjekttjenestene våre har det du trenger – fra innledende design og montering til vedvarende drift og vedlikehold uten problemer. Vi sørger dessuten for at løsningen er økonomisk bærekraftig og hjelper deg med å senke karbonutslippet.

Prosjekttjenester
Belysning for veier og gater – få den ytelsen du har behov for

Standard prosjekttjenester
Med optimalisert ytelse oppnår du gode besparelser

 

Philips tilbyr et komplett utvalg av prosjekttjenester med garantert ytelse for byens vei- og gatebelysningsressurser.

 

 • Avanserte belysningsprodukter med lavt energiforbruk og ekstern styring gir energibesparelser
 • Lysnivåstyring sørger for at lovgivende standarder overholdes
 • Med en serviceavtale sikrer du at byens vei- og gatebelysning alltid fungerer
 • Med garantert oppetid ivaretar du innbyggernes trygghetsfølelse, sikkerhet og velvære på offentlige plasser

Levetidstjenester
Gi vei- og gatebelysningen lengre levetid

Essential-pakken

Beskytt investeringen din

 

 • Regelmessig kontroll av byens vei- og gatebelysning, inkludert eventuelle programvareoppdateringer
 • Forebyggende vedlikehold gjør at du kan oppdage og utbedre eventuelle problemer raskt.
 • Support i kontortiden sikrer rask hjelp hvis det oppstår problemer

Premium-pakken

Problemfri drift

 
 • Omfattende dekning til fast årlig pris gir deg bedre kontroll over kontantflyten
 • Serviceplanen omfatter alt arbeid og alle materialer som er nødvendig for å utbedre eventuelle feil
 • Faglærte vedlikeholdsteknikere tilbyr korrigerende og forebyggende vedlikehold på stedet for å sikre optimal belysningsytelse
 • Sjekkliste over ressurser leveres ved utført revisjon

Premium+-pakken

Optimaliser ytelsen

 
 • Grundig analyse av byens vei- og gatebelysning når det gjelder bruk og behov, med detaljerte rapporter
 • Løpende ekspertrådgiving
 • Ansatte får løpende opplæring
 • Løpende optimalisering av belysning og innholdsstyring
 • Detaljert dokumentasjon i portalen Philips MyServices

Profesjonelle tjenester
Urban belysning med kunnskap og tilpasset design

Revisjons- og designtjenester

 

Smart vei- og gatebelysning forbinder en lang rekke belysningsressurser over store avstander. For å kunne styre alle ressursene i byen på en effektiv måte må du ha tilgang på detaljert informasjon som i sanntid viser hvert enkelt lyspunkt og systemet i sin helhet. Hvis systemet forstyrres, kan det påvirke trafikkflyten og sikkerheten til folk i byen.

 

Vi kan hjelpe deg å samle inn og analysere data fra belysningsressursene i byen, slik at det funger knirkefritt.

Rådgivingstjenester

 

Ved å oppgradere vei- og gatebelysningen kan du redusere byens energiregning betraktelig. Samtidig hever du livskvaliteten til innbyggerne i det offentlige rom. Med rådgivingstjenester fra Philips får du hjelp til å skape en optimalisert og mer effektiv belysningsløsning. Den kan inneholde alt fra en enkel ettermontering av LED til en helt ny belysningsløsning.

 

Philips – din langsiktige samarbeidspartner for belysning i byen. Vi gir deg alternativene som virkelig hever kvaliteten på belysningen langs veier, gater og på urbane plasser. Våre rådgivingstjenester tilbyr en rekke alternativer, inkludert visualisering av den endelige løsningen, modeller og flytting av ressursdata.

Referanseprosjekter

Vi samarbeider med

Deloitte
Vodafone
Cisco
Sap

Ble du inspirert?

Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt
dersom du har spørsmål eller forslag.