Flere brands fra

LED vei- og gatebelysning  
for effektive og levende byer

Reduser energiforbruket og øk sikkerheten på veien med LED vei- og gatelys


Byer har komplekse transportinfrastrukturer. Derfor er vei- og gatebelysning av forskjellige typer nødvendig for å sikre at trafikken flyter jevnt på veiene, folk føler seg trygge og byene oppnår besparelser. Smart LED-belysning for vei og gate gir byer et kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ som dekker dagens behov – samtidig som det er fremtidsrettet. Vei- og gatebelysningssystem fra Philips er både intelligent og allsidig, slik at du kan styre, vedlikeholde og overvåke hele systemet på en enkel og effektiv måte. Trenger deler av byen nye gatelys i forbindelse med oppgraderinger eller nye områder, er riktig belysning avgjørende for offentlige miljøer i kontinuerlig bevegelse. Les mer om hva LED  gatebelysning fra Philips kan gjøre for deg og veiene i din by.

Reduser kostnadene

Reduser energiforbruket med opptil 50% med smart LED gatebelysning 

 

Ekstern lysstyring reduserer vedlikeholdskostnader og driftsutgifter

 

Reduser CO2-utslippene for å få en mer miljøvennlig, bærekraftig by

Skap en enda bedre opplevelse i gatene

Presise, oversiktlige belysningsdata gir fleksibel og effektiv arbeidsflyt

 

Alle smarte vei- og gatelys kan styres eksternt på en sikker måte

 

Intuitivt brukergrensesnitt og kartbasert visualisering av veibelysningen gir rask og enkel tilgang

Bygg merkevaren

Ny og eksisterende vei- og gatebelysning kan kobles til raskt og enkelt

 

Automatiske varsler med utfyllende data gjør deg i stand til å reagere raskt på driftsstans og andre systemproblemer for gatelysene.

 

Et verktøy for styring av arbeidsflyt gir kunnskap om belysningsytelsen, slik at det er enklere å ta beslutninger

Utforsk mulighetene  med LED - vei og gatebelysning

Ekstern styring av belysning og optimalisering av arbeidsflyten gir bedre effektivitet og økt fleksibilitet

CityTouch-systemet for styring av vei- og gatebelysning

Mål, styr og overvåk gatebelysningen

CityTouch connect app

Analyser, planlegg og vedlikehold gatene

CityTouch workflow app

Åpne systemer for smarte byer i utvikling

Åpne systemer i CityTouch

Tryggere, renere og mer energieffektiv vei- og gatebelysning

Vei- og gatebelysning i byen
Smart Cities

Smarte byer


Se hvordan digitale teknologier er på med på å forandre måten vi tenker på, hvordan byer er konstruert og deres bærekraftige utvikling.
Interact City

Interact City


Ønsker du å utforske mulighetene med intelligent belysning og tilhørende kontrollsystemer? Les mer om hvordan byen din kan bli smartere med belysning.

Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.
Our MASTER LEDspots with ExpertColor technology are designed to create the perfect mood for every experience. With true color realization, they can create a comfortable ambience, or a vivid, bright and refreshing atmosphere – whichever suits your application best. Both with deep color saturation for an incredible lighting experience.

Belysningstjenester fra Philips for vei og gate
Få full støtte og kunnskap med hensyn til byens vei- og gatebelysningsressurser

Profesjonelle tjenester

Belysningskunnskap og tilpasset design

Profesjonelle tjenester

 

Ønsker du å oppgradere belysningen? Vi vurderer den eksisterende belysningen på grunnlag av dine behov og ønsker, og gir deg kunnskap og råd om hvordan belysningsplanen din kan bli best mulig. Det kan omfatte alt fra en helt ny design til enkel ettermontering av LED.

Levetidstjenester

Gi belysningen din lengre levetid

Levetidstjenester

 

Belysningsinfrastrukturen er en av de mest verdifulle ressursene du har i organisasjonen din. Det er en investering du bør beskytte. Ved hjelp av riktig vedlikeholdsplan og fjernstøtte kan vi bidra til å forlenge levetiden til produktene og gjøre ytelsen best mulig. Samtidig oppnår vi færre forstyrrelser og uventede kostnader.

Prosjekttjenester

Belysning med den ytelsen du har behov for

Prosjekttjenester

 

Hvorfor ikke la en ekstern leverandør ta seg av hele belysningsinfrastrukturen? Det vil gi deg full trygghet. Prosjekttjenestene våre har det du trenger – fra innledende design og montering til vedvarende drift og vedlikehold uten problemer. Vi sørger dessuten for at løsningen er økonomisk bærekraftig og hjelper deg med å senke karbonutslippet.

Referenseprosjekter for LED vei- og gatebelysning

Ble du inspirert?

Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt
dersom du har spørsmål eller forslag.