Flere brands fra

Tunnelbelysning -
Pålitelig, effektiv og trygg

Pålitelig, effektiv og trygg  
tunnelbelysning

Den integrerte belysningen TotalTunnel fra Philips fremmer sikkerhet og effektivitet ved hjelp av et smart system som gir enkel drift og reduserte kostnader. Med topp moderne LED-belysning og enkel styring oppnår du godt opplyste veier og enkel administrasjon. TotalTunnel tilbyr en rekke forskjellige systemer, tjenester og lysarmaturer som oppfyller ulike krav til tunneler.

 

Se denne videoen fra Sørnestunnelen i Ålesund for å oppleve forskjellen mellom LED-tunnelbelysning fra Phillips og vanlig HPS-belysning

Reduser kostnadene

Reduser energiforbruket med opptil 70 % med lineær smart LED-belysning

 

Reduser vedlikeholdskostnadene 
ved hjelp av LED med lang levetid og ekstern overvåking

 

Øk ytelsen og reduser kostnader, nedetid og CO2-utslipp

Optimaliser driften

Rask montering gir mulighet for kortere lukketider og umiddelbare resultater

 

LED-teknologiens pålitelighet og kvalitet sørger for at driftskostnadene er forutsigbare

 

Med styring og overvåking optimaliserer du vedlikeholdet og reduserer forstyrrelser til et minimum

Øk sikkerheten

Sørg for å oppfylle de høyeste sikkerhetsstandarder for tunneler slik at førersikkerheten økes

 

Hold trafikken i bevegelse med belysning som oppfyller EU-standarder for 2019 når det gjelder veiledningsbelysning 

 

Reduser antall ulykker og stengte tunneler

Skap en enda bedre opplevelse

Fremragende fargegjengivelse øker sikten og
støtter synet

 

Øk sjåførens komfort med jevn, hvit LED-belysning

 

Gjør veien trygg med LED-belysning som veileder sjåfører

Utforsk mulighetene

Full styring

Hold trafikken i bevegelse

Øk kjøregleden

Belysning for broer, monumenter og fasader

Enkel oppgradering av tunnel og undergangsbelysning BaseLogic  

Belysningstjenester fra Philips for tunneler
Øker tunnelsikkerheten og reduserer energikostnader og vedlikeholdsforstyrrelser

Profesjonelle tjenester

Belysningskunnskap og tilpasset design

Profesjonelle tjenester

 

Ønsker du å oppgradere belysningen? Vi vurderer den eksisterende belysningen på grunnlag av dine behov og ønsker, og gir deg kunnskap og råd om hvordan belysningsplanen din kan bli best mulig. Det kan omfatte alt fra en helt ny design til enkel ettermontering av LED.

Levetidstjenester

Gi belysningen din lengre levetid

Levetidstjenester

 

Tunnelbelysningen er en av de mest verdifulle ressursene du har i organisasjonen din. Det er en investering du bør beskytte. Ved hjelp av riktig vedlikeholdsplan og fjernstøtte kan vi bidra til å forlenge levetiden til produktene og gjøre ytelsen best mulig. Samtidig oppnår vi færre forstyrrelser og uventede kostnader.

Levetidstjenester
Gi tunnelbelysningen din lengre levetid

Essential-pakken

Beskytt investeringen din

 

Gi belysningen din lengre levetid og beskytt belysningsinvesteringen din med:

 

 • Regelmessig kontroll av systemet, inkludert programvareoppdateringer
 • Forebyggende vedlikehold som bidrar til å oppdage og utbedre eventuelle problemer i tide
 • Fjernstøtte sikrer rask hjelp med ethvert problem

Premium-pakken

Problemfri drift

 

Premium-pakken gir full trygghet og bedre styring av belysningskostnadene. Den tilbyr alt i Essential-pakken, og i tillegg:

 

 • Omfattende dekning til en fast årlig servicepris
 • Prisen inkluderer arbeid og materialer hvis det oppstår feil.
 • Faglærte vedlikeholdsteknikere utfører korrigerende og forebyggende vedlikehold på stedet

Premium-pakken gir ytterligere trygghet, effektiv kontorstyring og bedre kontroll på bygningens belysningskostnader. Den inneholder alt i Essential-pakken, og i tillegg:

 

 • Hele kontoret ditt får omfattende dekning til fast årlig pris
 • Arbeid og materialer er inkludert (utskifting av produkter og/eller reservedeler til belysningen) hvis det oppstår feil
 • Faglærte vedlikeholdsteknikere utfører korrigerende og forebyggende vedlikehold på stedet for å sikre problemfri belysning på kontoret ditt
 • Valgfritt: dataanalyse og systemoptimalisering

Premium+-pakken

Optimaliser ytelsen

 

Premium+ gir omfattende kunnskap og lysstyring ved hjelp av effektiv levetidsstyring. Pakken inneholder alt som tilbys i Premium-pakken, og i tillegg:

 

 • Grundig analyse av tunnelens belysningsbruk og -behov, med detaljerte rapporter
 • Løpende opplæring, systemoptimalisering og innholdsstyring
 • Detaljert dokumentasjon i portalen Philips MyServices

Kethel-tunnelen

 

Kethel-tunnelen i Nederland var en teknisk utfordring. Derfor valgte entreprenøren Heijmans Philips som samarbeidspartner innen belysning.

Profesjonelle tjenester
Tunnelbelysning med kunnskap og tilpasset design

Revisjons- og designtjenester

 

Philips kan hjelpe deg å optimalisere tunnelbelysningen ved å foreta en inspeksjon på stedet. Ved hjelp av data om tilstand, energiforbruk og lysnivå for gjeldende lysarmaturer kan vi anbefale en oppgradert løsning for tunnelen din, med fokus på:

 • Områder i tunnelen med for mye eller for lite lys
 • Samsvar med regelverk for tunnelbelysning
 • En energieffektiv belysningsløsning
 • Optimaliser belysningsdriften
 • Prognose for fremtidig energiforbruk (TCO)

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

God belysning øker produktiviteten på kontoret. Be Philips gjennomføre en grundig revisjon av kontorbelysningen. Da får du kunnskap om dagens belysningsforhold med tanke på energiforbruk, lysfordeling, synskomfort og belysningsnivåer på forskjellige områder av kontoret.

Våre eksperter utarbeider deretter en ny, optimalisert belysningsplan ved hjelp av innsamlet data fra revisjonen. Planen kan inneholde en rekke belysningsløsninger, for eksempel rask ettermontering av LED. Den nye belysningsdesignen passer perfekt til alle områdene i kontorbygningen, fra møterom til pauserom.

Rådgivingstjenester

 

Sammen med våre rådgivingstjenester kan du definere de tekniske parameterne og lage en god forretningsplan for tunnelbelysningen. Den kan inneholde alt fra en ettermontering av LED til en ny belysningsløsning. Fordeler omfatter:

 • Optimalisering av vedlikehold
 • Styringssystem og SCADA-grensesnitt
 • Tunneldatabase
 • Fullt samsvar med lovbestemte standarder
 • Driftsoptimalisering og forbedret effektivitet gir redusert TCO

Sørnestunnelen
En fullstendig integrert belysningsløsning

 

Sørnestunnelen ble utstyrt med et LED-belysningssystem fra Philips som kan justere lysstyrken og sørge for å unngå at bilister blendes når de kjører ut av tunnelen.

Referanseprosjekter

Referanseprosjekt
Tomteboda
-tunnelen

Referanseprosjekt
A55-tunnelen

Referanseprosjekt
Kethel-tunnelen

Referanseprosjekt
Kvarnholmen-tunnelen

Vi samarbeider med

Deloitte-logo
Vodafone-logo
Cisco-logo
Sap-logo

Ble du inspirert?

Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt
dersom du har spørsmål eller forslag.