Sørg for
god

trafikkflyt

Tunneler og underganger 

 

Tunnel- og undergangbelysning er et komplisert og krevende fagfelt, og du kan derfor ikke tillate deg å ta noen risiko. Riktig tunnel- og undergangbelysning er avgjørende for brukernes sikkerhet og forhindrer plutselige endringer i lysintensitet som kan virke forvirrende på det menneskelige øyet. Skap god trafikkflyt, oppretthold sikkerheten og reduser energiforbruket og vedlikeholdsbehovet.

 

Kontakt oss

Produkter for   tunneler
 

  • FlowLine
    FlowLine
    Tunneler krever ofte en lineær løsning for innvendig belysning. FlowLine gir en LED-løsning der tradisjonelle lysrør ble brukt. FlowLine er bedre over hele levetiden enn tradisjone...

Intelligent system for  tunneler
 

Regn ut  
de totale eierkostnadene 

 

Kravene til reduksjon av energiforbruk, vedlikeholdskostnader og driftskostnader skjerpes i takt med klima- og budsjettmålene. Etter hvert som budsjettene strammes inn og behovet for langsiktig planlegging øker, blir det viktigere å vite hva belysningsinstallasjonene koster totalt i løpet av den samlede levetiden.

 

Regn ut hvor mye du sparer

You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website