Tunnelbelysning -
Pålitelig, effektiv og trygg

Tunneler og underganger 

 

Tunnel- og undergangbelysning er et komplisert og krevende fagfelt, og du kan derfor ikke tillate deg å ta noen risiko. Riktig tunnel- og undergangbelysning er avgjørende for brukernes sikkerhet og forhindrer plutselige endringer i lysintensitet som kan virke forvirrende på det menneskelige øyet. Skap god trafikkflyt, oppretthold sikkerheten og reduser energiforbruket og vedlikeholdsbehovet.

 

Kontakt oss

Produkter for   tunneler
 

  • FlowLine
    FlowLine
    Tunneler krever ofte en lineær løsning for innvendig belysning. FlowLine gir en LED-løsning der tradisjonelle lysrør ble brukt. FlowLine er bedre over hele levetiden enn tradisjone...
  • FlowStar Large
    FlowStar Large

Intelligent system for  tunneler
 

Regn ut  
de totale eierkostnadene 

 

Kravene til reduksjon av energiforbruk, vedlikeholdskostnader og driftskostnader skjerpes i takt med klima- og budsjettmålene. Etter hvert som budsjettene strammes inn og behovet for langsiktig planlegging øker, blir det viktigere å vite hva belysningsinstallasjonene koster totalt i løpet av den samlede levetiden.

 

Regn ut hvor mye du sparer