By- og
parkbelysning

for et lysere samfunn

IK10

Holdbarhet

 

En by full av liv har behov for inventar som tåler hverdagens utfordringer, og dette er selvfølgelig også noe som gjelder når vi snakker om belysning. Alle mennesker, fra barn til eldre, skal kunne bruke byen på en sikker måte og føle seg trygg. Hvis lyset svikter oppstår det raskt farlige situasjoner i trafikken og det skaper mer utrygghet på steder som i parker. Derfor designer Philips armaturene sine slik at de er pålitelige og at vi vet at de overholder de strengeste kravene til robusthet - også i forhold til hærverk.