By- og

parkbelysning
for et lysere samfunn

building-blocks

Fleksibilitet

 

Byer i utvikling er kjennetegnet for forskjellige byrom. Helt fra små gater i gamle bydeler til større motorveier rundt byer. Belysning i byen skal utformes med respekt for de forskjellige byrommene og samtidig skape en helthet på tvers av byrommene. Philips har utviklet en stort utvalg av armaturfamilier for byrom som kan monteres og installeres på forskjellige måter. Dette gir byen mulighet for å planlegge og forbedre belysningen slik at dette skaper helhet og identitet. Dette gjelder alt fra eldre pendlede armaturer til eksisterende master med flotte buede armer.