By- og
parkbelysning

for et lysere samfunn

Icon_control

Kontakt med omverdenen

 

Overblikk og kontroll gir oss frihet og overskudd. Livet i byer i dag er mangeartet og hektisk. Det betyr at vi har behov for å kontrollere lyset, frihet til å styre lyset og overskudd til å nyte lyset. Døgnet har fått flere timer i byene noe som ikke bare øker behovet for mer lys, men også for å kunne tenne og slukke armaturene etter behov. Philips utvikler armaturene løpende slik at de tilpasser seg byens liv og menneskenes behov. Man kan fritt velge mellom mange typer lysstyring og kommunikasjon med belysning.