Lys der det
er viktig

tennishall

Tennishall

 

Når en innendørs tennisbane skal belyses er målet å sikre god synlighet for både spillere og publikum, slik at de kan følge spillets gang. Ballen skal alltid være godt synlig, og det krever god kontrast mellom den og bakgrunnen. Da er det viktig med bra nivå på belysningen og en jevnt distribusjon av lyset over hele banen.