Riktig belysning
på riktig sted

icehockey

Ishockeyhall

 

Synligheten til objekter i bevegelse avhenger av størrelsen på vinkelen, farten og hvor godt opplyst bakgrunnen og omgivelsene er. Det stilles høye krav til belysningen i en ishockeyhall fordi pucken er liten og beveger seg fort, og man må skape kontrast til isen sånn at spillerne og publikum kan se den. Dette er spesielt viktig der avstanden mellom isen og publikum er stor.