Lys på
fotballbanen

football

Fotballbane

 

Fotballtreninger og kamper foregår ofte på ettermiddagen, når det begynner å bli mørkt. For å gjøre spillet og utbyttet optimalt for de som deltar, er det derfor viktig å ha effektiv og riktig belysning, som samtidig er til minst mulig sjenanse for naboene.