Forskjellig bruk
stiller krav til
belysningen

ballsport

Ballbane

 

Til ballbaner som er desginet for flere typer sport, må man forsikre seg om at behovene til alle de forskjellige sportstypene dekkes. Man må sørge for at lysdesignet skaper ensartet belysning, med minimal blending og spillys.