Lys der du
behøver det

allsport

Flerbrukshall

 

I flerbrukshaller som er ment for mange forskjellige typer idretter, er det viktig å sikre at den planlagte belysningen tar hensyn til de forskjellige behovene de forskjellige idrettene har. Det er også viktig at belysningen ser lik ut over alt, at det er tilstrekkelig med lys og minimal blending. Lyset bør rettes, slik at det ikke hindrer utsynet til spillere og dommere.