Flere brands fra

Oppretthold

trafikkflyten

Veiledningsbelysning

Aktive LED-systemer for rettledning på veier brukes på stadig flere måter i trafikken etter hvert som kommunale myndigheter og samferdselsdepartementer over hele verden iverksetter tiltak for å oppnå bedre trafikkflyt, redusere ulykker og forbedre sikkerheten.

 

Aktive veiledningssystemer gir åpenbare tilleggsfordeler utover LED-belysning på veier og i tunneler, og gir deg en garanti for sikkerhet til enhver tid.

Ikon for rettledningsbelysning

God synlighet

 

Markører som avgir eget lys, kan ses fra større avstand enn passive reflektorer, og trafikanter får derfor varsel om svinger eller farer på forhånd.

 

Gir intense, fokuserte lysstråler

 

Aktive markører kan trenge gjennom vann og avgrenser veibanene i regn eller tåke, både om dagen og natten.

Philips Lighting gir trafikanter rettledning for trygg innkjøring i Saltash-tunnelen

Tydelig rettledning

 

Markørene blir plassert direkte i førernes synslinje, slik at førerne instinktivt følger lyslinjen.

 

Mulighet for programmering

 

Markørene kan styres slik at de er usynlige inntil de aktiveres, eller de kan settes til å blinke for å gjøre trafikantene mer oppmerksomme.

En tunnel som er godt belyst med Philips Lighting

ONROADLED

Philips er europeisk forhandler for ONROADLED-porteføljen fra 3i Innovations. Det nye partnerskapet fokuserer på Philips TotalTunnel-belysningsløsningen. Trafikkmyndighetene i 16 land over hele verden har installert 3i-veiledningsmarkører i mer enn 500 installasjoner, noe som gjør 3i til en av hovedleverandørene av veiledningsbelysning. Mer enn 15 år i bransjen har gitt 3i grundig innsikt, ikke bare i veimiljøets dynamikk, men også i betydningen av å legge vekt på bærekraft.

 

Allsidighet

Vi tilbyr et stort utvalg av installasjoner, inkludert tunneler, fotgjengeroverganger, skolesoner, tidevannsstrømninger, nødsystemer, stopplinjer, avkjørsler, kjørefeltinndeling, trafikk- og veikryssrettledning samt utskiftning av overhengende belysning.

 

Bærekraft

3i ONROADLED-markører gir en svært teknisk avansert løsning hva angår bærekraft, lyseffekt og kommunikasjonsmuligheter.

 

Kostnadseffektivitet

Alle økonomiske tester har vist at 3i ONROADLED-markører gir en helhetlig løsning til en konkurransedyktig pris, både med hensyn til innledende maskinvarekostnader, installasjonskostnader og kostnader for kontinuerlig vedlikehold.

ONROADLED-markører fra Philips Lighting

Gjennom vårt partnerskap kan vi tilby deg løsninger for veildeningsbelysning for bruk i tunneler og på veier.

Veildeningsbelysning i tunneler

 

Løsninger for veildeningsbelysning i tunneler gir trafikken sikker veiledning gjennom tunnelen og sørger for trygg utkjørsel i nødssituasjoner.

 

Last ned produktveiledning

Soundlight Comfort er løsningen. Denne innovative teknologien fra Philips og Ecophon demper støy og gir et jevnt, stabilt lys. Takket være LED-teknologi er den også energieffektiv.
Soundlight Comfort er løsningen. Denne innovative teknologien fra Philips og Ecophon demper støy og gir et jevnt, stabilt lys. Takket være LED-teknologi er den også energieffektiv.
Soundlight Comfort er løsningen. Denne innovative teknologien fra Philips og Ecophon demper støy og gir et jevnt, stabilt lys. Takket være LED-teknologi er den også energieffektiv.
Soundlight Comfort er løsningen. Denne innovative teknologien fra Philips og Ecophon demper støy og gir et jevnt, stabilt lys. Takket være LED-teknologi er den også energieffektiv.
Soundlight Comfort er løsningen. Denne innovative teknologien fra Philips og Ecophon demper støy og gir et jevnt, stabilt lys. Takket være LED-teknologi er den også energieffektiv.
En tunnel som er godt belyst med Philips Lighting

Veildeningsbelysning på veier

 

Løsninger for veildeningsbelysning på veier gir bedre trafikkflyt og reduserer miljøbelastningen fra motorisert ferdsel.

Hvordan kan vi hjelpe deg med tjenestene våre?

Tjenester
Tunnelbelysning er et svært teknisk og komplisert område. Få selskaper har de nødvendige ressursene internt. Philips tilbyr en komplett og helhetlig servicepakke for å hjelpe og bistå deg i leveringen av det fullstendige prosjektet, noe som bidrar til at du kan beskytte investeringen din.

Kontakt oss

 

Bruk dette skjemaet hvis du har forretningsrelaterte spørsmål om de profesjonelle belysningssystemene vi tilbyr.

 

Bruk det detaljerte skjemaet vårt for omfattende spørsmål.