Flere brands fra

Bedre lys,

bedre læring

SchoolVision-belysning

I dagens konkurransepregede samfunn er det viktig at barn får en best mulig start i livet. Dette innebærer å fremme et optimalt læringsmiljø på skoler, der barn kan være rolige og fokuserte og lærere kan gjøre en god jobb.

 

SchoolVision er spesielt utviklet for dette formålet. Systemet leverer et spesialkalibrert lysspekter som hjelper barn med å konsentrere seg og som kan tilpasses ulike klasseromsaktiviteter. Resultatet er et læringsmiljø der barn er oppmerksomme og lærere kan undervise på en effektiv måte.

Elev

Støttes av vitenskapelig forskning

 

SchoolVision ble testet i en uavhengig undersøkelse av myndighetene i Hamburg, Tyskland, og Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Totalt 166 elever og 18 lærere deltok i det ettårige vitenskapelige eksperimentet, som avdekket betydelige forbedringer i elevenes resultater.

Barn som studerte i et SchoolVision-miljø, hadde bedre konsentrasjonsevne, oppmerksomhet og oppførsel sammenlignet med barn som studerte i et miljø med konvensjonell belysning. I tillegg leste de raskere og gjorde færre feil.

 

Tallene taler for seg selv:

  • Lesehastighet – 35 % økning
  • Feilfrekvens – 45 % reduksjon
  • Bråkete oppførsel – 76 % reduksjon

Hvordan fungerer SchoolVision?

 

SchoolVision gir lærere muligheten til å velge mellom fire ulike lysinnstillinger, alt etter tid på dagen og aktivitet. Disse innstillingene etterligner de naturlige dagslysmønstrene som mennesker reagerer på, og som har vist seg å hjelpe barn med å holde på oppmerksomhet og fokus. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 

  • Normal – Standard lysstyrke og fargetone for vanlige skoletimer.
  • Fokus – Høyeste lysintensitet og en kald fargetone for å fremme konsentrasjon under prøver.
  • Energi – Høyt intensitetsnivå og en svært kald fargetone som gjør barn mer våkne på morgenen og etter lunsj.
  • Ro – Standard intensitetsnivå og en varm fargetone som virker beroligende på klasser som bråker mye.

 

Lysnivåene i SchoolVision-systemet overholder alle standarder for belysning. Utskiftning av utdaterte belysningssystemer til fordel for SchoolVision kan dessuten resultere i energibesparelser på opptil 57 %.

Nå kan jeg hjelpe klassen med å kontrollere

energinivået sitt, slik at vi får mest mulig ut av hver skoledag. Med SchoolVision er det lettere å konsentrere seg. Dermed oppnår elevene bedre læringsresultater."

 

– Tamara Voorjans, Wintelre grunnskole i Nederland.

 

Lærer

Jeg er hele tiden på utkikk    etter måter vi kan

forbedre skolens resultater og rangering på innenfor vårt begrensede budsjett. Med SchoolVision har vi sett målbart bedre resultater, og skolen kan tilby et fantastisk læringsmiljø som gir elevene en best mulig start i livet."

 

– Jane van der Heijden, Wintelre grunnskole i Nederland.

Rektor

Kasuser

Kontakt oss

 

Bruk dette skjemaet hvis du har forretningsrelaterte spørsmål om de profesjonelle belysningssystemene vi tilbyr.

 

Bruk det detaljerte skjemaet vårt for omfattende spørsmål.