Flere brands fra

Smartere

belysning av

lagerbygninger

Et fleksibelt og intelligent system for energibesparelse

Belysning etter behov

 

Toppmoderne LED
LED-teknologien er blitt voksen. LED kan dimmes og kombineres med lysstyring og registrering av tilstedeværelse, noe som legger til rette for fullstendig utnyttelse av belysningens potensiale. Konfigurering av belysningen inn i soner gir ytterligere energi- og kostnadsbesparelser.

GentleSpace gen2

GentleSpace gen2

Pacific LED WT460C

Pacific LED

Maxos LED Performer

Maxos LED

Tilpasset deg og dine behov

 

Lysere lokaler, smartere soner


Trådløs teknologi har endret spillereglene. Du kan nå konfigurere armaturene dine inn i soner på den beste måten for deg, og du kan konfigurere dem på nytt via fjernstyring hvis fremtidige planer innebærer at oppsettet ditt må endres. Alt dette er mulig med et minimum av oppstyr og uten behov for nye, dyre ledningsopplegg.

 

Eksempler på belysningssoner

Eksempler på soner

 

Reoler / åpne områder

Åpne områder
Sone med 100 % belysning fordi noen er til stede
Sone med bakgrunnsbelysning fordi ingen er til stede

 
Enkel konfigurasjon

 

Innkjøring utføres ved hjelp av et enkelt tastetrykk via en trådløs fjernkontroll fra Philips. Hvis planene endrer seg, for eksempel fordi du ønsker å endre sonene basert på analyse av data fra belysningssystemet ditt, er det en enkel jobb å konfigurere armaturene på nytt inn i ulike grupper.